VVT-Informatisering

Technologie thuis

Het inzetten van technologie in de extramurale zorg is van groot belang. Succesvol opschalen van technologie vraagt om anders denken en doen. Er zijn mogelijkheden om daarbij samen te werken met andere partners zoals vita valley binnen Vitaal Thuis. Voor de inzet van e-health geldt vanaf 2018 een toetsingskader. De e-health monitor is een jaarlijks terugkerend onderzoek dat de vorderingen in kaart brengt.

Succesvol opschalen van technologie in de wijk

Hoe kunnen succesvolle technologische innovaties opgeschaald worden in de thuiszorg zodat dit, met de juiste drijfveren bij medewerkers, is ingebed in de werkprocessen? Deze onderzoeksvraag staat centraal in een onderzoek van Myrthe Frederiks in opdracht van ActiZ.

Het ontwikkelen van een visie en deze breed uitdragen, luidt het advies aan zorgorganisaties. Verder moeten medewerkers in ieder opzicht worden gefaciliteerd rondom het inzetten van de toepassing. Effectieve ondersteuning is gericht op het verbeteren van de motivatie, de capaciteit en de gelegenheid van medewerkers en cliënten om met de nieuwe toepassing te gaan werken. Lees meer over het onderzoek.

Vitaal thuis

Vitaal thuis helpt zorgorganisaties verder om hun woon- en zorgaanbod te verbeteren met het oog op zelfstandig, veilig en verzorgd thuis wonen. ActiZ ondersteunt Vitaal thuis. ActiZ leden kunnen participeren in vier coalities. Lees meer over Vitaal thuis.

Toetsingskader e-health 'Inzet van e-health door zorgaanbieders'

Vanaf september 2018 geldt een toetsingskader voor e-health. Voor de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna IGJ) vormt dit kader het uitgangspunt voor het toezicht op de juiste randvoorwaarden voor de inzet van e-health door zorgaanbieders. Onder e-health wordt verstaan de inzet van hedendaagse informatie- en communicatietechnologie (ICT) om de zorg te ondersteunen of te verbeteren. Lees meer over het toetsingskader

E-health monitor 2018: Visie, vertrouwen en vaardigheden kunnen e-health versnellen

De eHealth-monitor is een jaarlijks terugkerend onderzoek waarin het Nederlands instituut voor ICT in de zorg (Nictiz) en het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) de beschikbaarheid en het gebruik van eHealth in Nederland in kaart brengen. Lees meer over de e-healthmonitor

MedTech

Minister Bruins wil dat de juiste slimme Medisch Technologische (MedTech)-oplossingen beschikbaar komen in de zorg. Hij wil onder meer het gebruik van technologie in de thuissituatie stimuleren door goede voorbeelden op te schalen en hierbij voortbouwen op bestaande e-health-toepassingen. Lees meer over visie en ambitie medische technologie.

Joost