VVT-Informatisering

Subsidies en regelingen Digitalisering, e-Health en technologie

Voor de financiering van technologie zijn tal van regelingen, al dan niet tijdelijk. 

  • Op de pagina Wet- en regelgeving Informatisering staat een overzicht van wetten en regelingen die raakvlak hebben met informatisering.
  • De NZa heeft een nieuwe Wegwijzer bekostiging digitale zorg 2020 gepubliceerd. Hierin zijn alle vernieuwingen in de bekostiging verwerkt
  • Zorgaanbieders die samen met een inkoper willen samenwerken aan het opschalen én borgen van bestaande e-health oplossingen, kunnen gebruik maken van de Stimuleringsregeling E-health Thuis en Set COVID-19
  • In februari 2020 opent het programma ‘Active & Assisted Living’ (AAL) een subsidieronde t.b.v. (internationale) samenwerkingsprojecten gericht op het ontwikkelen, evalueren en op de markt brengen van ICT-oplossingen voor ouderen en hun omgeving. Lees meer
  • Het programma InZicht –Versnellingsprogramma gegevensuitwisseling Langdurige Zorg- is gericht op het stimuleren van gestandaardiseerde, elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgorganisaties in de care (VVT, GGZen Gehandicaptenzorg) en met zorgorganisaties in de cure zoals ziekenhuizen en huisartsen. De regeling loopt tot eind 2022. Er is naast subsidie ook ondersteuning vanuit het Bureau InZichtLees meer

 

Joost

afbeelding Wegwijzer bekostiging digitale zorg 2020.png