VVT-Informatisering

Inspiratie en leesvoer Zorgtechnologie

Een overzicht van voorbeelden en publicaties over de inzet van technologie.

Innovatie in het verpleeghuis

In de ActiZ-verhalenbundel Innovatie in het verpleeghuis laten medewerkers en bewoners zien hoe betekenisvol ICT en technologie is.

Kennisplein Zorg voor Beter

Zorgvoorbeter.nl biedt veel informatie over toepassingen van zorgtechnologie. Bijvoorbeeld 10 tips voor hygiënisch smartphone- en tabletgebruik, hoe zet je e-health in en informatie over technologie en dementie en nog veel meer.

Bekijk ook de korte film over technologie in de ouderenzorg.

Robotica

Robotisering is een ontwikkeling die ervoor zorgt dat cliënten en werknemers in de zorg steeds meer ondersteund zullen worden door de inzet van robots. Er moet nog veel worden ontdekt over de beleving van klanten bij de inzet van robots, de impact op de dienstverlening en de mogelijkheden voor de organisaties in de toekomst.

  • Zorgrobots op robotparty laten zien wat ze kunnen
    Tijdens de slotbijeenkomst van de Zorg voor Beter- werkplaats ‘Zinvolle robotica’ op 26 maart 2018 vertelden 10 deelnemende zorgorganisaties over hun ervaringen met de robots. Lees meer
  • Hooggespannen verwachtingen over de inzet van sociale robots in verpleeghuizen
    Een wetenschappelijk verkennend onderzoek naar de verwachtingen van zorgmanagers. Lees meer
  • Resultaten Proeftuin Tinybots. Lees meer over de proeftuin en de positieve resultaten.

Park Vossenberg: wonen in vrijheid en veiligheid, ook voor mensen met dementie

Bij het nieuw Park Vossenberg gaan de gebouwde omgeving, de organisatie van de zorg en ook technologie (denk aan toegang, personenalarmering en dwaaldetectie) ervoor zorgen dat veiligheid en vrijheid goed samengaan. ActiZ draagt bij aan onderzoek naar de ontwikkeling van dit project. Download Park Vossenberg: dementiezorg terug in het hart van de dorpsgemeenschap

e-Zines 'Aan de slag met technologie'

Technologie helpt om de kwaliteit van leven van de cliënt te verbeteren. Daarnaast werken veel zorgorganisaties in de langdurende zorg aan een doeltreffender en efficiënter zorgproces met de ondersteuning van technologie. Hun ervaringen, lessen en methoden zijn terug te lezen in e-zines  ‘Aan de slag met technologie: De oriëntatiefase - De implementatiefase - Financiering, borging en opschaling'. Bekijk de e-zines 'Aan de slag met technologie'

Veilige medicatie Veilige zorg thuis

Medicatieveiligheid en medicatietrouw zijn essentiële thema’s in de zorg. Zie de presentatie van Sensire over dit onderwerp

Zorg van Nu

De website Zorgvannu.nl laat zorgoplossingen zien met e-health, domotica, handige hulpmiddelen en andere innovaties in de zorg.  

Zorg voor Innoveren: een site die informeert, inspireert en netwerkmogelijkheden biedt  

Vier overheidsorganisaties (CVZ, NZa, VWS en ZonMw) hebben de krachten gebundeld in een gezamenlijk initiatief: Zorg voor innoveren. Zorg voor innoveren maakt het proces van idee tot toepassing van digitale toepassingen eenvoudiger en transparanter. Zorg voor innoveren staat voor zorgvernieuwers faciliteren zodat zij het innovatieproces zelfstandig en snel kunnen doorlopen. Zie de website www.zorgvoorinnoveren.nl   

 

Interviewreeks - Meer tijd voor aandacht door de inzet van technologie

Een veelbelovende oplossing voor personeelstekorten is ook de inzet van (arbeidsbesparende) technologie. Vilans maakte een inventarisatie van de toepassingen die organisaties gebruiken of nog willen gaan gebruiken. In deze reeks de interviews en de belangrijkste bevindingen.