VVT-Informatisering

Digitaal werken en corona

Welke mogelijkheden zijn er op het gebied van digitale zorg in relatie tot de coronapandemie:

Algemeen

  • Op ICT&Health staat een overzicht van concrete toepassingen van digitale communicatie tussen zorgmedewerkers en cliënt/familie, die nu al werken en die ‘plug & play’ (veilig, eenvoudig en snel) te gebruiken zijn in en om de zorg.
  • Op Zorg van Nu staat een overzicht van leveranciers die extra hulp bieden voor digitale zorg en ondersteuning op afstand en extra financiële mogelijkheden.

Noodregeling maakt direct meer digitale zorg thuis mogelijk
Het ministerie van VWS maakt direct geld vrij voor extra digitale toepassingen voor ondersteuning en zorg op afstand aan thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking. Via de regeling is per aanvraag €50.000 beschikbaar. Aanvragen kunnen vanaf woensdag 25 maart, 9 uur worden ingediend.

Coronavirus: meer ruimte voor e-health
Vanwege de uitbraak van het coronavirus zoeken zorgaanbieders naar mogelijkheden om fysiek contact met patiënten te verminderen. Digitale toepassingen voor zorg op afstand, zoals beeldbellen, chats, e-consulten kunnen daarbij helpen. Denk ook aan software bedoeld voor het bijdragen aan diagnose of behandeling (dus software als medisch hulpmiddel. Het versneld invoeren van e-health kan helpen tegen verspreiding van het coronavirus.

Beeldbellen

ActiZ standpunt rondom beeldbellen met niet veilige applicaties.

Vanuit leden krijgen wij vragen en signalen over het gebruik van beeldbelapplicaties. Onze leden beschikken momenteel niet allemaal (organisatiebreed) over veilige beeldbelapplicaties. Wegens de uitbraak van het coronavirus bestaat wel de urgentie en behoefte, voor bijvoorbeeld intercollegiaal contact, contact met cliënten/verwanten en eventueel het contact faciliteren tussen cliënten en verwanten.

Wij roepen organisaties op om dit zo snel mogelijk op een veilige manier te organiseren voor alle medewerkers die dit nodig hebben. 

Alleen in het geval er sprake is van een noodzaak om informatie uit te wisselen, en er niet tijdig alternatieven beschikbaar zijn voor een veiliger gegevensuitwisseling, kan er een valide reden zijn om van een minder veilige applicatie gebruik te maken. Goede zorgverlening weegt in dit geval zwaarder dan het risico van een datalek. Beperk je bij de gegevensuitwisseling tot het noodzakelijke, zeker in het geval van medische informatie.

Verantwoordelijkheden bij (het faciliteren van) het contact tussen cliënten en verwanten via beeldbellen.

Onderstaand zijn twee situaties beschreven waarin de verantwoordelijkheid uiteen wordt gezet:

  • De client heeft een eigen tablet of smartphone en gebruikt deze om beeld te bellen met verwanten. Zorgmedewerkers kunnen hierbij helpen en ondersteunen. Het apparaat is eigendom van de client en daarom gelden geen aanvullende veiligheidseisen aan de wijze van beeldbellen en kunnen consumenten applicaties zoals Whatsapp worden gebruikt (keuze van client/verwant).
  • De organisatie organiseert dagelijks een beelbel uur tussen de client en verwant met een tablet of smartphone van de zorgorganisatie. De zorgorganisatie is hiermee verantwoordelijk dat dit veilig gebeurt, er gelden dezelfde eisen als bij beeldbellen tussen cliënten en zorgmedewerkers.

Fasering in beeldbellen

De noodzaak om te beeldbellen maakt dat tijdelijk gebruik wordt gemaakt van onveilige beeldbelapplicaties zoals whatsapp. Dit kan worden beschouwd als een eerste stap richting veilig beeldbellen. Medewerkers leren via de vaak bekende, applicaties om gebruik te maken van beeldbellen. Wanneer een organisatie een veilige beeldbelapplicatie beschikbaar stelt aan medewerkers, is de stap naar beeldbellen minder groot en makkelijker te nemen. Wij zien hierbij het gebruik van onveilige beeldbelapplicaties als een tijdelijke situatie, tot de eigen organisatie kan faciliteren in veilige beeldbelapplicaties.

Hulpmiddelen beeldbellen

Op deze pagina hebben wij hulpmiddelen verzameld die helpen om met beeldbellen aan de slag te gaan. De hulpmiddelen bestaan uit:

  • Overzicht van de beeldbel oplossingen
  • Voorbeeld instructiemateriaal
  • Links naar interessante artikelen

Online Corona Hackathon

Hacking Health organiseert een online hackathon waarbij ze samen door de bundeling van kennis en expertise aan oplossingen werken. Hier kun je als organisaties problemen en challenges indienen en de bedachte oplossingen terugvinden.

Vragen of suggesties?

Heeft u vragen of suggesties, stuur dan een email aan j.adams@actiz.nl 

Joost Adams