VVT-Informatisering

Subsidieregeling InZicht

Het programma InZicht– Versnellingsprogramma gegevensuitwisseling Langdurige Zorg - is gericht op zorgorganisaties in de care (VVT en Gehandicaptenzorg) en is onderdeel van het Hoofdlijnen Akkoord Wijkverpleging. Hierbinnen werken partijen samen aan het verbeteren van de informatievoorziening, één van de randvoorwaarden voor de juiste zorg op de juiste plek. Tot op heden blijkt in de zorg, van ziekenhuis tot wijkverpleging, verpleeghuis, huisartsen, gehandicaptenzorg, dat de noodzakelijke informatie wel wordt vastgelegd, maar zelden wordt gedeeld met de ‘volgende’ zorgverlener in het zorgnetwerk van de cliënt, laat staan met de cliënt zelf.

Het bijzondere van InZicht is dat het programma zich ook richt op het mogelijk maken van de gegevensuitwisseling tussen de sectoren: van wijkverpleegkundige naar verpleegkundige in het ziekenhuis bijvoorbeeld, of met de praktijkverpleegkundige van de huisarts.

Drie modules Regeling InZicht

De Regeling InZicht loopt tot en met eind 2021 en zal bestaan uit drie modules, namelijk:

Module PGO: het werken met Persoonlijke Gezondheidsomgevingen (deze module PGO is een verplichte module). Lees meer

Module eOverdracht: het digitaal uitwisselen van gegevens bij de verpleegkundige overdracht. Lees meer

Module Medicatieproces: het vollediger, veiliger en passender maken van het medicatieproces. Lees meer

De digitale gegevensuitwisseling gaat gefaseerd wettelijk verplicht worden, deelname aan InZicht biedt een mooie kans op ondersteuning hierbij.

Fases subsidieregeling

De drie fases van de subsidieregeling InZicht:

Fase 1: Opstellen van een analyse
Voor elke module waarvoor u uiteindelijk subsidie wilt aanvragen is een grondige analyse van de bedrijfsprocessen verplicht. Richtlijnen voor de analyses van Module PGO en eOverdracht zijn te vinden op www.dus-i.nl/subsidies/inzicht

Fase 2: Opstellen van een plan van aanpak 
Templates voor plan van aanpak van Module PGO en eOverdracht zijn te vinden op www.dus-i.nl/subsidies/inzicht

Fase 3: Aanvragen van subsidie van de implementatie van de modules

Voórdat u subsidie kunt aanvragen (fase 3) moet u de fases 1 en 2 volgens bepaalde richtlijnen en templates hebben uitgevoerd. Op www.dus-i.nl vindt u uitgebreide informatie over o.a de criteria, de hoogte van de subsidie, het tijdspad en de procedure.

Proeftuinen

In het voortraject van het programma InZicht zijn in januari 2019 drie regio’s gestart als proeftuin. Lees meer over proeftuinen InZicht

Annemiek Mulder

Annemiek Mulder