VVT-Informatisering

Wat is een PGO?

Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een website of app voor de cliënt. In een PGO verzamelt de cliënt zelf alle gezondheidsgegevens die nu versnipperd bij verschillende  hulpverleners liggen: van diagnose tot inentingen en van onderzoeksuitslagen tot behandelingen. Zo heeft de cliënt een volledig overzicht van zijn of haar gezondheidsgegevens.

De PGO is van de cliënt. De cliënt heeft er altijd toegang toe en bepaalt zelf of en welke informatie hij of zij aan welke hulpverlener geeft. De cliënt kan dus de behandelend hulpverlener altijd de meest complete én actuele informatie geven als hij of zij dat wenst. Het hoeft niet: zorgverleners blijven verplicht gegevens met betrekking de zorg of behandeling te registreren in hun eigen dossier (op grond van de WGBO). Ook kan de cliënt aan  de persoonlijke gezondheidsomgeving informatie toevoegen die hij of zij belangrijk vindt. Zoals een dagboek van zijn klachten, gegevens uit zelfmeetapparatuur (bijvoorbeeld een bloeddrukmeter) of correspondentie met de arts. Denk bijvoorbeeld aan e-mails of brieven.

PGO is een verplicht onderdeel in de regeling InZicht, een programma dat dient ter bevordering van veilige en eenduidige digitale gegevensuitwisseling in de zorg. 

De Patiëntenfederatie Nederland werkt samen met ZN, VWS en Nictiz in het programma MedMij aan een afsprakenstelsel waarop marktpartijen PGO’s kunnen ontwikkelen. ActiZ zit met deze en andere partijen in de Stuurgroep. Het streven is dat alle inwoners van Nederland in 2020 kunnen beschikken over een PGO. In onderstaand filmpje wordt de werking van het PGO verder toegelicht.

Annemiek Mulder

Annemiek Mulder