VVT-Informatisering

eOverdracht

Bijna 52% van de (transfer)verpleegkundigen, verzorgenden en andere betrokkenen bij de verpleegkundige zorg ervaart knelpunten in de overdracht van verpleegkundige en verzorgende gegevens: onvolledige informatie, geen overdracht of een onduidelijke overdracht. Daarbij mist nog 64% van de verpleegkundigen en verzorgenden essentiële informatie om het zorgproces in de nieuwe zorgsetting te kunnen continueren. 35% van de respondenten zegt een overdracht digitaal te versturen. Dit blijkt uit een onderzoek van Nictiz en V&VN onder 340 verpleegkundigen en verzorgenden, uitgevoerd in 2017.

Informatiestandaard

ActiZ en V&VN hebben in 2016 de informatiestandaard eOverdracht samen met Nictiz aangeboden aan het Zorginstituut Nederland ter opname in het Kwaliteitsregister. Wij gaan via de Regeling InZicht leden van ActiZ ondersteunen in het werken volgens deze standaard. Het Programmabureau van de Regeling InZicht staat vanaf september 2019 leden met raad en daad terzijde bij het uitvoeren van de analyse van de bedrijfsprocessen (‘contextanalyse’), het opstellen van een plan van aanpak en het  aanvragen van de subsidie om het plan van aanpak te gaan uitvoeren cq het werken volgens de eOverdracht te gaan implementeren.

Annemiek Mulder

Annemiek Mulder