VVT-Informatisering

Inspiratie en leesvoer-Kennis en Informatisering

Hier vindt u interessante links naar een aantal sites waarop kennis is verzameld op het gebied van innovatie en informatisering.

Programma Kennis-Infrastructuur Langdurige Zorg

Praktijk en wetenschap in de langdurige zorg dichter bij elkaar brengen. Dat is het doel van het kennis informatisering 1.jpgprogramma Kennisinfrastructuur Langdurige Zorg. Om cliënten met een langdurige zorgvraag goede zorg te geven moeten zorgverleners beschikken over de juiste kennis. Het programma beoogt beschikbare kennis nog beter inzichtelijk, vindbaar en toepasbaar te maken voor zorgverleners. Daarnaast is het doel zorgverleners nog meer te betrekken bij het ontwikkelen en delen van kennis. Zo werken we aan een cultuur waarin verbinding tussen onderzoek, onderwijs, beleid en praktijk vanzelfsprekend is.

Onderzoeken doen we allemaal

Zorg voor Beter

Informatie over ouderenzorg is vaak versnipperd over verschillende websites en publicaties. Op het kennis informatisering 2.jpgkennisplein Zorg voor Beter is deze kennis gebundeld, met betrouwbare en actuele informatie die zorgmedewerkers in de praktijk kunnen gebruiken om de ouderenzorg en zorg aan chronisch zieken te verbeteren.

Kennisinfrastructuur

Digivaardig in de zorg

Op de landelijke kennissite www.digivaardigindezorg.nl kunnen alle medewerkers van de ouderen- en gehandicaptenzorg werken aan hun digitale vaardigheden. 

Zorg voor Innoveren

Zorgvoorinnoveren.nl (samenwerking VWS, ZonMw, ZiNL, NZa) kennis informatisering 3.jpg
Zorg voor innoveren is een samenwerking tussen vier overheidspartijen: Zorginstituut Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en ZonMw.
Samen wijzen zij zorgvernieuwers de weg door informatie te bieden over innoveren in de zorg en te helpen waar nodig. Informatie over uiteenlopende onderwerpen vindt u in de kennisbank.

Zorginnovatie

kennis informatisering 4.jpg

Community voor co-creatie rond zorginnovaties
Zorginnovatie.nl  - ook per sector te doorzoeken Innovaties

Hogeschool Arnhem Nijmegen – Kenniscentrum Publieke zaak

kennis informatisering 5.jpg

Welke competenties moeten managers en bestuurders hebben voor leiderschap in innovatie in de zorg met behulp van ICT toepassingen en eHealth?

 ‘Leiderschap informatisering in de zorg

ECP – Platform voor het versterken van ICT in de Nederlandse samenleving

ECP | Platform voor de InformatieSamenleving is een onafhankelijk en neutraal platform waar overheid, kennis informatisering 6.jpgbedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samenwerken en kennis uitwisselen over de impact op en verantwoorde toepassing van nieuwe technologieën in de Nederlandse samenleving.

Activiteiten en programma’s in de zorg