VVT-Informatisering

Kennis is nodig voor informatiserings-transitie

Vaak wordt informatisering ingezet vanuit ‘wat kan’, dus vanuit het techniek-aanbod, terwijl dat 'wat we willen', dus de behoefte, het vertrekpunt zou moeten zijn. Voor een informatiseringstransitie is een doelbewuste kennisstrategie nodig.

ActiZ is zich, mede door het instellen van de Themacommissie Informatisering, intensiever gaan richten op de kennisontwikkeling op het gebied van informatisering. ActiZ probeert om meer greep op ‘data’ te krijgen (zie Data en analyse). Ook werken we aan het versterken van de samenhang tussen data, informatie, kennis en onderzoek.

De Themacommissie Informatisering heeft binnen de vereniging een belangrijke katalyserende functie voor de sector om het beste uit de informatiserings-transitie te halen gezien de grote uitdagingen waar we voor staan. Dat vergt bewustwording, agendering, planvorming en actie: kennis op het vlak van infomatisering moet worden ontwikkeld en ontsloten. 

Voor de effectiviteit van de informatisering-transitie hebben we een (sterkere en gedeelde) kennisinfrastructuur nodig. Al was het maar om niet het zoveelste wiel of valkuil te moeten herontdekken. Samen komen we veel sneller veel verder in het duurzaam maatwerk.

Klik hier voor inspiratie en leesvoer-kennis en informatisering.