VVT-Informatisering

Onderzoek en Informatisering

Gefundeerd leren en verbeteren


Doel van onderzoek in de zorg is niet het onderzoek zelf, en ook niet ‘beter weten’, maar het gefundeerd leren en verbeteren. Gericht op de praktijk. Gericht op de noden en wensen van (de mensen in) onze samenleving van nu én straks. Van primair belang zijn niet de onderzoek-‘instituties’ zelf (de proefschriften of de kenniscentra), maar vooral de zinnige aanpak van het ‘praktijk gericht lerend onderzoeken’ met de goede methodische en technische vragen, en de werkwijzen waarmee dat onderzoek zorgvuldig gedaan wordt.
Veel onderzoek gaat over de zorg, ook wel met de zorg, en soms -maar groeiend- door de zorg.
Veel onderzoek is context gebonden, maar kan ook zonder ‘implementatie en uitrollen’ inspiratie bieden en van betekenis zijn voor anderen en in andere zorgsituaties.

Gezien de maatschappelijke opgave waar we voor staan (de zorgkloof tussen vergrijzig en ontgroening) en de houdbaarheid van de zorg voor de betrokken mensen (met de huidige oplossingen gaan we het niet vol houden) is het van levensbelang dat we innoveren en onderzoeken. Zonder goed gericht onderzoek, methodisch leren en gefundeerd verbeteren, ondergraven we feitelijk sluipenderwijs de toekomst van houdbare zorg. Stilstaan is achteruitgaan.

‘Onderzoekers’ en goed onderzoek zijn dus wezenlijk van belang voor houdbare zorg.
De drempels naar ‘funding’ zijn hoog, qua tijd, expertise, investering en risico (beperkte kans op effectief succes). Nog weinig zorgorganisaties zien onderzoek als een eigen verantwoordelijkheid. Daarmee doen we onszelf en de toekomst te kort. Maar er is sterk groeiende ‘honger’ naar bruikbare kennis en groeiende interesse in goede methodische fundering, gefundeerd leren en verbeteren. Onderzoekend werken is daarvoor het fundament.

 

Zie hier meer interessante links naar onderzoeksprogramma's