VVT-Informatisering

Proeftuinen InZicht

In het voortraject van het programma InZicht zijn in januari 2019 drie regio’s gestart als proeftuin. Dit zijn ZO-Friesland (Alliade), Twente (CarintReggeland) en Achterhoek (Sensire). Zij werken in samenwerking met ziekenhuis of huisartsen aan het introduceren van een PGO voor cliënten. In de zomer van 2018 hebben deze drie organisaties samen met hun partnerorganisaties in een ‘versnellingskamer’ de eerste stappen gezet op weg naar digitale gegevensuitwisseling. Op basis van het plan van aanpak, resultaat van de versnellingskamer, zijn zij verder gegaan als proeftuin.

In juli 2019 zijn nieuwe regio’s en organisaties aangewezen als proeftuin InZicht. Zij zijn proeftuin van juli 2019 t/m december 2019. Zij gaan in een soort ‘snelkookpan’ onder leiding van ICTU (ICT Uitvoeringsorganisatie overheid) aan de slag met PGO, eOverdracht of verbetering van de uitwisseling van medicatiegegevens. Hun ervaringen en verbindingen komen ten goede van alle leden van ActiZ, VGN en ThuiszorgNL. Zij profiteren daarvan wanneer zij deelnemen aan het versnellingsprogramma InZicht.

Lees meer over versnellingskamers digitalisering en de ervaringen met versnellingskamers van een aantal ActiZ leden.

Annemiek Mulder