VVT-Informatisering

Module eOverdracht

Bijna 52% van de (transfer)verpleegkundigen, verzorgenden en andere betrokkenen bij de verpleegkundige zorg ervaart knelpunten in de overdracht van verpleegkundige en verzorgende gegevens: onvolledige informatie, geen overdracht of een onduidelijke overdracht. Daarbij mist nog 64% van de verpleegkundigen en verzorgenden essentiële informatie om het zorgproces in de nieuwe zorgsetting te kunnen continueren. 35% van de respondenten zegt een overdracht digitaal te versturen. Dit blijkt uit een onderzoek van Nictiz en V&VN onder 340 verpleegkundigen en verzorgenden.

Bekijk de animatie over e-overdracht.

Informatiestandaard

Om de elektronische gegevensuitwisseling stap voor stap te realiseren is er een informatiestandaard ontwikkeld. Deze is in het Kwaliteitsregister van het Zorginstituut Nederland opgenomen. Daarmee is vastgelegd dat zorgaanbieders en leveranciers volgens deze standaard werken. De Inspectie voor Volksgezondheid en Jeugd houdt toezicht op naleving.

Subsidieregeling InZicht

De Regeling InZicht biedt leden de mogelijkheid om met de module eOverdracht elektronische gegevensuitwisseling volgens deze standaard te realiseren. Het Programmabureau van de Regeling InZicht staat leden met raad en daad terzijde bij het uitvoeren van de analyse van de bedrijfsprocessen (‘contextanalyse’), het opstellen van een plan van aanpak en het  aanvragen van de subsidie om het plan van aanpak te gaan uitvoeren cq het werken volgens de eOverdracht te gaan implementeren.

In de regeling is een tweede module Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO) beschikbaar.
Meer informatie over deze PGO-module.

Helpdesk InZicht

Heeft u vragen? De helpdesk is per email bereikbaar: inzicht@actiz.nl of via Stefanie van Vliet
06 39822738

Wet- en regelgeving digitalisering

De overheid heeft diverse wetten in voorbereiding om de elektronische gegevensuitwisseling te regelen.

Bekijk hier de VWS-film over het wetsvoorstel Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg.

Annemiek Mulder