VVT-Informatisering

Toetsingskader e-health van IGJ

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft het toetsingskader ‘Inzet van e-health door zorgaanbieders’ gepubliceerd. Het vormt het uitgangspunt voor het toezicht op de juiste randvoorwaarden voor de inzet van e-health door zorgaanbieders. Onder e-health wordt verstaan de inzet van hedendaagse informatie- en communicatietechnologie (ICT) om de zorg te ondersteunen of te verbeteren. Dit toetsingskader wordt gebruikt met ingang van september 2018.

Toetsingskader

Het toetsingskader e-health bestaat uit een aantal normen en daarbij horende toetsingscriteria. Deze zijn gebaseerd op wet- en regelgeving, en op de ‘veldnormen’ die beroepsorganisaties van zorgverleners hebben opgesteld.

Thema’s

Het toetsingskader e-health omvat vijf thema’s. Per thema is een aantal normen beschreven. Deze hebben te maken met de belangrijkste risico’s.

De eerste twee thema’s hebben vooral te maken met het beheersen van organisatorische en mensgebonden risico’s. Een duidelijk beleid, heldere besluitvorming en goede organisatie op het gebied van e-health helpen daarbij. Daarover gaat het thema ‘goed bestuur en verantwoord innoveren’.

Als een zorgorganisatie besluit nieuwe digitale systemen en diensten in te richten, dan volgt een uitgebreid traject. Dit gaat van het formuleren van gebruikerswensen tot en met implementatie en in beheer nemen van systemen. Dit traject stelt de organisaties voor uitdagingen. Dit onderwerp komt terug in het tweede thema ‘invoering en gebruik van e-health-producten en diensten’.

Veel e-health-toepassingen zijn gericht op betere zorg voor de cliënt en het versterken van diens rol. Het kan echter voorkomen dat de cliënt slecht geïnformeerd wordt of onvoldoende betrokken bij te maken keuzes. Het risico is dan dat de aangeboden vorm van zorg uiteindelijk niet aansluit bij de leefwereld van de cliënt. Dit kan leiden tot acceptatieproblemen of zelfs onjuist gebruik van e-health. Daarom is patiëntparticipatie een apart thema.

De laatste twee thema’s komen voort uit de volgens de IG ‘bekende problematiek op het gebied van ict in de zorg’. Dit geldt vooral voor het thema ‘informatiebeveiliging en continuïteit’.Zorgorganisaties worden steeds afhankelijker van ict en de bedreigingen, zoals ransomware, nemen toe. Informatiebeveiliging moet daarom op orde zijn. Ook is ‘samenwerken in de keten en elektronische uitwisseling van gegevens’ volgens de IGJ een bekend thema. Het onderwerp vraagt vanwege het belang van goede overdracht in de zorg al geruime tijd de aandacht op landelijk niveau.

1-DSC_0229-001