VVT-Informatisering

Inspiratie en leesvoer informatieveiligheid

Alert Online

Alert Online is een initiatief dat overheid, bedrijfsleven, onderwijs, wetenschap en consumenten in Nederland faciliteert en stimuleert samen te werken aan cybersecurity én hen meer cyber secure te laten handelen. Ze proberen consumenten meer bewust te maken van hun online en digitale veiligheid en hun digitale weerbaarheid te versterken. Het zwaartepunt van de activiteiten ligt in oktober als European Cyber Security Month.

VNG

De Vereniging Nederlandse Gemeenten VNG is actief op het gebied van informatiebeveiligingsbeleid. Gemeenten moeten hun informatieveiligheid op orde hebben en van de privacy van de inwoners waarborgen. Lees meer 

De VNG ontwikkelde voor haar leden de mindmap 'Informatiebeveiliging - Eigen huis op orde'

1-DSC_0229-001