VVT-Informatisering

Informatieberaad

Het Informatieberaad Zorg is een bestuurlijke samenwerking tussen deelnemers uit het zorgveld en het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Gezamenlijk werken de leden van het Informatieberaad aan een duurzaam informatiestelsel in de zorg.

Outcomedoelen

Het Informatieberaad heeft vier outcomedoelen geformuleerd om te komen tot een duurzaam informatiestelsel. Deze outcomedoelen worden verder toegelicht in een filmpje op de website www.informatieberaadzorg.nl

Subsidieregeling InZicht

In het Versnellingsprogramma InZicht (elektronische gegevensuitwisseling in de langdurige zorg) kunnen leden van ActiZ, VGN en Zorgthuisnl binnen de modules ‘PGO’ en ‘eOverdracht’ werken aan het implementeren van de digitale gegevensuitwisseling met de PGO’s van hun cliënten en aan de digitale gegevensuitwisseling tussen verpleegkundigen en verzorgenden van en naar wijkverpleging, ziekenhuis, huisartsenpraktijk, enz.
Direct naar de website van het ministerie VWS en meld u aan voor fase 1 via inzicht@minvws.nl onder vermelding van 'Aanmelding contextanalyse'. U wordt vervolgens door het Bureau InZicht uitgenodigd voor een intakegesprek. 

Annemiek Mulder