VVT-Informatisering

Informatieberaad

Het Informatieberaad Zorg is een bestuurlijke samenwerking tussen deelnemers uit het zorgveld en het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Gezamenlijk werken de leden van het Informatieberaad aan een duurzaam informatiestelsel in de zorg.

Outcomedoelen

Het Informatieberaad heeft vier outcomedoelen geformuleerd om te komen tot een duurzaam informatiestelsel. Deze outcomedoelen worden verder toegelicht in een filmpje op de website www.informatieberaadzorg.nl

InZicht

In het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Langdurige Zorg ‘InZicht’ kunnen leden van ActiZ, VGN en Zorgthuisnl binnen de modules ‘PGO’ en ‘eOverdracht’ werken aan het implementeren van de digitale gegevensuitwisseling met de PGO’s van hun cliënten en aan de digitale gegevensuitwisseling tussen verpleegkundigen en verzorgenden van en naar wijkverpleging, ziekenhuis, huisartsenpraktijk, enz.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Annemiek Mulder, senior beleidsmedewerker: a.mulder@actiz.nl 

Annemiek Mulder

Annemiek Mulder