VVT-Informatisering

ECD Marktscan

ActiZ heeft opdracht gegeven om een onderzoek uit te voeren bij leveranciers in de VVT sector. Dit om de visie, toekomstplannen en mogelijkheden van de verschillende pakketten en hun leveranciers in beeld te brengen in het licht van toekomstbestendigheid.

Marktscan

In samenwerking met adviesbureau WeDoTrust is de markt van professionele omgevingen in kaart gebracht. In het document ‘ECD Marktscan’ wordt een marktonderzoek naar de huidige ECD leveranciers beschreven, met als doel het creëren van meer inzage in de ontwikkelingen op de markt voor leden. Het document is ook bedoeld als richtlijn/advies voor het uitvoeren van een selectie. Bij dit document is een handreiking ontwikkeld die handvatten bieden voor bestuurders en IT managers. De ECD marktscan vindt u hier. 

Nieuw ontwerp ECD

Daarnaast is opdracht gegeven om te komen tot een nieuw ontwerp ECD dat toekomstproof is, flexibel, modulair en gericht is op ondersteuning van het primair proces. Meer informatie over het nieuw ontwerp ECD is te vinden op de pagina ‘van ECD naar professionele omgeving’

Annemiek Mulder