VVT-Informatisering

Digivaardig in de zorg

Op de landelijke kennissite www.digivaardigindezorg.nl kunnen alle medewerkers van de ouderen- en gehandicaptenzorg werken aan hun digitale vaardigheden. Dit is van groot belang voor de ouderenzorg en ActiZ is blij dat de leermiddelen nu gratis en makkelijk beschikbaar zijn.

  • Meld u aan voor de nieuwsbrief!
  • Ga direct naar het starterspakket digitale vaardigheden zorgprofessionals.
  • Lees meer over “Nut en noodzaak van het investeren in digitale vaardigheden in de zorg”
  • Lees meer overDigitale vaardigheden: verschillende personada’s/doelgroepen“

Waarom een kennissite

Medewerkers van zorgorganisaties krijgen in hun werk onvermijdelijk te maken met digitale toepassingen. Ze werken met het elektronisch cliënten- of patiëntendossier en roostersoftware. Ook hebben zorgprofessionals te maken met domotica, beeldbellen en allerlei andere e-healthtoepassingen. Deze digitale toepassingen zijn belangrijk voor de zorg. Ze kunnen de werkdruk verlagen. Ze kunnen de cliënt meer regie geven en maken zorg op afstand mogelijk waardoor cliënten minder vaak naar een zorginstelling hoeven. Een knelpunt is echter dat een deel van de zorgprofessionals nog niet goed met digitale technologie overweg kan.

Veel lesmateriaal

De kennissite is beschikbaar voor iedereen die aan de slag wil met het vergroten van zijn of haar digitale vaardigheden. Veertien zorgorganisaties in de ouderenzorg in de regio Utrecht werken al met de informatie van de site en delen hun ervaringen via de site zodat andere zorgorganisaties ook weer van hen kunnen leren.  

De landelijke kennissite www.digivaardigindezorg.nl staat vol met speciaal ontwikkeld lesmateriaal waarmee elke professional in zorg of ondersteuning aan zijn/haar digitale vaardigheden kan werken en waar docenten lesmateriaal over digitale zorg kunnen vinden. Zo biedt de site een grote hoeveelheid praktijkgerichte leermiddelen toegesneden op het werk in een zorginstelling. Van basale kennis tot geavanceerde e-healthtoepassingen, alles komt aan bod. Alle zorgmedewerkers, van digistarter tot ervaren gebruiker, vinden op de kennissite leermiddelen die aansluiten bij hun niveau en leerstijl.

Via zelftest naar leeradvies

Om te weten waaraan hij of zij nog kan werken kan de (toekomstige) zorgprofessional eerst een zelftest maken. Hieruit volgen leeradviezen op maat. Iedereen kan informatie van de site halen, maar ook informatie delen zodat gebruikers van elkaar kunnen leren. Een redactieraad checkt de inhoud van alle leermiddelen voordat ze geplaatst worden.

Digicoaches

ActiZ bekijkt op dit moment hoe de site ingebed kan worden in een leerprogramma met subsidie voor de inzet van onder meer digi-coaches. Hiervoor wordt samengewerkt met ECP (Platform voor InformatieSamenleving).

Ontstaan van de site

Zorginstelling s’Heerenloo legde de basis voor de kennissite en heeft deze beschikbaar gesteld. Zij ontwikkelde voor haar eigen medewerkers een website met leermiddelen. Eind 2018 is door ECP/Platform voor de Informatiesamenleving samen met Regioplus, Utrechtzorg, het Zorgtrainingscentrum en MBO Rad het initiatief genomen om een landelijke kennissite te ontwikkelen. De site is nu geschikt gemaakt voor de VVT-sector en zal later nog voor andere sectoren toepasbaar worden gemaakt.

Op de landelijke kennissite www.digivaardigindezorg.nl kunnen alle medewerkers van de ouderen- en gehandicaptenzorg werken aan hun digitale vaardigheden. De site is in april 2019 gelanceerd. Dit is van groot belang voor de ouderenzorg en ActiZ is blij dat de leermiddelen nu gratis en makkelijk beschikbaar zijn. Er is in november 2019 een module aan toegevoegd ‘Zelftest voor managers’.

 

Joost