VVT-Informatisering

Zorg op afstand algemeen

Door de uitbraak van het virus wordt hard gezocht naar manieren om contact te hebben met cliënten en naasten, zonder daarbij fysiek contact te hebben. 

Digitale toepassingen voor zorg op afstand, zoals beeldbellen, chats, e-consulten kunnen daarbij helpen.. Het versneld invoeren van e-health kan helpen tegen verspreiding van het coronavirus.  

Corona en het Toetsingskader e-Health 

De IGJ geeft aan dat zij tijdelijk meer ruimte biedt: “Om de kwaliteit en/of continuïteit van zorg te garanderen, is het mogelijk om beargumenteerd af te wijken van bestaande normen en richtlijnen”. Veiligheid, beschikbaarheid en integriteit houden zij hoog in het vaandel, en de overwegingen moeten goed worden vastgelegd, maar er is ruimte en ze geven aan dat het niet nodig is om de inspectie vooraf te informeren of om toestemming te vragen voor de inzet van dergelijke e-health-toepassingen. (zie Coronavirus: meer ruimte voor e-health)  

Handige overzichten 

Veel organisaties komen met handige overzichten en inventarisaties van allerlei  mogelijkheden die er zijn op het gebied van digitale zorg in relatie tot de coronapandemie.

  • Op ICT&Health staat een overzicht van concrete toepassingen van digitale communicatie tussen zorgmedewerkers en cliënt/familie, die nu al werken en die ‘plug & play’ (veilig, eenvoudig en snel) te gebruiken zijn in en om de zorg. Het is mogelijk om een onderwerp te selecteren uit een lijst, bv ‘beeldbellen’ of ‘chat’. Een andere ingang is via een filter op categorie, waarbij voor de VVT-sector geldt dat het filter ‘Tweedelijnszorg het meest interessant is. 
  • Op Zorg van Nu zijn veel slimme zorgoplossingen verzameld die in deze tijd extra handig zijn, bv voor digitale zorg en ondersteuning op afstand. Ook zijn er organisaties en leveranciers te vinden die extra hulp kunnen bieden in de COVID-19 (Corona virus) crisis, om deze zorg op afstand te vergemakkelijken. Zo hebben zij bijvoorbeeld een interessante inventarisatie specifiek op het vlak van beeldbellen.
  • Vilans heeft een mooi overzicht gemaakt, op het gebied van technologie in de langdurige zorg, dat specifiek inspiratie & mogelijkheden geeft ten tijde van corona . Het is in de interactieve powerpoint mogelijk om te kiezen voor een thema (zoals Communiceren, of Hygiëne en besmetting) en bij elke oplossing zijn doelgroep, kosten en moeilijkheidsgraad vermeld.

Vier belangrijke punten bij het organiseren van digitale zorg op afstand

Vanuit NEN heeft een vertegenwoordiging van zorgaanbieders, cliënten, patiënten en leveranciers met expertise op het gebied van Slimme Zorg Thuis gewerkt aan een document waarin kennis en ervaringen zijn gebundeld. Zij pretenderen geen volledigheid, maar benoemen vier belangrijke zaken om als zorgverlener rekening mee te houden bij het opzetten en inrichten van digitale zorg op afstand, of ook wel slimme zorg thuis: 1. Hou voldoende rekening met voor wie je het doet 2. Hou voldoende rekening met je eigen situatie (zorgverlener) 3. Goede samenwerking 4. Juiste leverancier.

Meer info: 

Lees meer over digitaal werken en corona

Joost Adams