VVT-Informatisering

Veiligheid beeldbellen: standpunt ActiZ

Vanuit leden krijgen wij vragen en signalen over het gebruik van beeldbelapplicaties. Onze leden beschikken momenteel niet allemaal (organisatiebreed) over veilige beeldbelapplicaties. Wegens de uitbraak van het coronavirus bestaat wel de urgentie en behoefte, voor bijvoorbeeld intercollegiaal contact, contact met cliënten/verwanten en eventueel het contact faciliteren tussen cliënten en verwanten.

Wij roepen organisaties op om dit zo snel mogelijk op een veilige manier te organiseren voor alle medewerkers die dit nodig hebben. 

Alleen in het geval er sprake is van een noodzaak om informatie uit te wisselen, en er niet tijdig alternatieven beschikbaar zijn voor een veiliger gegevensuitwisseling, kan er een valide reden zijn om van een minder veilige applicatie gebruik te maken. Goede zorgverlening weegt in dit geval zwaarder dan het risico van een datalek. Beperk je bij de gegevensuitwisseling tot het noodzakelijke, zeker in het geval van medische informatie.

Verantwoordelijkheden bij (het faciliteren van) het contact tussen cliënten en verwanten via beeldbellen.

Onderstaand zijn twee situaties beschreven waarin de verantwoordelijkheid uiteen wordt gezet:

  • De client heeft een eigen tablet of smartphone en gebruikt deze om beeld te bellen met verwanten. Zorgmedewerkers kunnen hierbij helpen en ondersteunen. Het apparaat is eigendom van de client en daarom gelden geen aanvullende veiligheidseisen aan de wijze van beeldbellen en kunnen consumenten applicaties zoals Whatsapp worden gebruikt (keuze van client/verwant).
  • De organisatie organiseert dagelijks een beelbel uur tussen de client en verwant met een tablet of smartphone van de zorgorganisatie. De zorgorganisatie is hiermee verantwoordelijk dat dit veilig gebeurt, er gelden dezelfde eisen als bij beeldbellen tussen cliënten en zorgmedewerkers.

Fasering in beeldbellen

De noodzaak om te beeldbellen maakt dat tijdelijk gebruik wordt gemaakt van onveilige beeldbelapplicaties zoals whatsapp. Dit kan worden beschouwd als een eerste stap richting veilig beeldbellen. Medewerkers leren via de vaak bekende, applicaties om gebruik te maken van beeldbellen. Wanneer een organisatie een veilige beeldbelapplicatie beschikbaar stelt aan medewerkers, is de stap naar beeldbellen minder groot en makkelijker te nemen. Wij zien hierbij het gebruik van onveilige beeldbelapplicaties als een tijdelijke situatie, tot de eigen organisatie kan faciliteren in veilige beeldbelapplicaties.

Meer informatie

Joost Adams