VVT-Informatisering

Overzicht beeldbel oplossingen

Deze pagina biedt informatie die kan helpen om een keuze te maken voor een beeldbelapplicatie.

Er zijn inmiddels meerdere overzichten opgesteld en te vinden op verschillende websites. Onderstaand zijn twee overzichten opgenomen die het meest compleet zijn en zich richten op verschillende aspecten.

Privacyaspecten

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft bij 13 veelgebruikte videobel-apps gekeken naar de belangrijkste privacyaspecten. Zie: Keuzehulp privacy bij videobel-apps
Zie ook Veiligheid beeldbellen: standpunt ActiZ

Veiligheid bij contact tussen zorgmedewerkers en cliënten

Zakelijke beeldbel applicaties worden momenteel ingezet voor het contact tussen zorgmedewerkers en cliënten. Deze applicaties zijn voornamelijk gericht op de zakelijke markt en het gebruikersgemak en functionaliteiten zijn ook hierop gericht. Dus vaak minder bedoeld voor het contact met cliënten. Zie het bovenstaande stappenplan voor de applicaties die bedoelt zijn voor het contact met cliënten.

Wij zien momenteel dat veel organisaties wel zakelijke beeldbel applicaties inzetten in het contact tussen zorgmedewerkers en cliënten. Wij hebben daarom M&I Partners laten onderzoeken of de onderstaande zakelijke beeldbel applicaties veilig genoeg zijn voor het gebruik tussen zorgmedewerkers en cliënten. Lees het rapport met de resultaten hier.

  • Microsoft Teams
  • Zoom
  • Microsoft Skype
  • Google Hangouts
  • Signal
  • Whereby
  • Microsoft Kaizala

Rectificatie veiligheid Zoom (27-03-2020)
Voortschrijdend inzicht laat zien dat Zoom onvoldoende transparant is over de wijze waarop zij omgaan met persoonsgegevens. Tevens worden er door experts in de privacy en security community vraagtekens gezet over de accuraatheid van de informatie die zij zelf publiceren. Vanwege dat gebrek aan transparantie adviseren wij op dit moment om Zoom niet te gebruiken. Er is diepgaander onderzoek nodig, wat tijd kost, om met zekerheid uitspraken te kunnen doen over de veiligheid en de bescherming van privacy bij gebruik van Zoom. Organisaties die al met Zoom werken adviseren wij om de contracten te controleren en er zorg voor te dragen dat hier zeer nadrukkelijk afspraken in staan over de wijze waarop Zoom namens hen (persoons-)gegevens verwerkt. Het is aan te raden hier een expert bij te betrekken met kennis van contract-wetgeving en privacywetgeving.

Bekijk ook Voorbeeld instructiemateriaal beeldbellen en tips

Joost Adams