VVT-Informatisering

De positieve kant van de coronacrisis: de winst op digitalisering

dame achter laptop shutterstock_1697247100

In juli 2020 werd een quickscan uitgevoerd door ZorgEssentie en ActiZ Kijk op data in de verpleeghuiszorg en wijkverpleging. Ongeveer 2.000 medewerkers vulden een vragenlijst in en 11 bestuurders werkten mee aan een diepte-interview.

Uit het onderzoek bleek dat de eCommunicatie door de coronacrisis fors is toegenomen. Met name het beeldbellen is zeer actief benut voor samenwerking, geven van informatie, instructie en ‘bemoedinging’. Medewerkers spraken uit dat ze het beeldbellen graag willen vasthouden, voor vergaderingen, thuiswerken, maar ook voor het contact met en tussen cliënten en familie. Ook de inzet van eLearning heeft een vlucht genomen. Dat alles was mogelijk doordat de ICT-infrastructuur in veel zorgorganisaties verder op orde is gebracht. Basissystemen kregen een upgrade, koppelingen voor (regionale) samenwerking en informatie-uitwisseling werden tot stand gebracht.

Verder is de houding ten aanzien van digitale hulpmiddelen positiever geworden. De helft van de medewerkers gaf aan dat ze ontdekt hebben dat digitale hulpmiddelen die zij noodgedwongen gingen gebruiken heel goed werkten. Ook namen de digitale vaardigheden toe, veel medewerkers vonden zichzelf digitaal handiger geworden. Wat dit betreft lijkt er echt een ‘digitaal zaadje’ te zijn geplant ten tijde van de crisis.

Wel spraken de bestuurders uit dat er werk aan de winkel is om deze winst op digitalisering in de zorg vast te houden. Uit het onderzoek komt naar voren dat daar veel voor nodig is, zowel in de organisaties als op landelijk niveau. Zo vraagt het in de organisaties om een cultuuromslag, om een stevige rol van bestuurders en een stapsgewijze aanpak. En daarnaast is landelijke en regionale regie o.a. op het gebied van regelgeving, onderzoek en financiële middelen noodzakelijk.

De medewerkers en bestuurders in de quickscan zijn ook bevraagd over de eventuele positieve effecten die de crisis heeft gehad op hun werkbeleving.

Lees hier het totale rapport ‘De positieve kant van corona: de winst op werkbeleving en digitalisering’ (ZorgEssentie en ActiZ Kijk op data, 13 augustus 2020).

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Ivette Heesbeen, team informatisering: i.heesbeen@actiz.nl 06 25034236

 

1-DSC_0229-001