11 juni 2019Informatisering, Kwaliteit

Programma KIK-V: Keteninformatie kwaliteit verpleeghuiszorg

Start KIK-V

ActiZ werkt samen met andere partijen in de verpleeghuiszorg aan het verbeteren van de informatievoorziening. Dit wordt gedaan in het programma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK-V). Het gaat om informatie die organisaties met elkaar uitwisselen rond de kwaliteit van verpleeghuiszorg, maar ook om keuze-informatie voor cliënten. Het programma wordt ondersteund door Zorginstituut Nederland in opdracht van het ministerie van VWS.

Uitgangspunt van KIK-V is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Goede informatie over de kwaliteit van zorg is voor iedereen belangrijk. Echter de behoefte aan informatie door partijen en groepen binnen de verpleeghuiszorg verschilt:

  • Cliënten en hun naasten hebben informatie nodig over de kwaliteit van de zorg als ze een verpleeghuis zoeken.
  • Zorgaanbieders kunnen met goede informatie van elkaar leren en gericht werken aan het verbeteren van de zorg.
  • Toezichthouders en beleidsmakers hebben behoefte aan informatie om hun wettelijke taken uit te voeren.

Minder administratieve lasten

De bedoeling van KIK-V is dat de uitwisseling van informatie efficiënter wordt georganiseerd. Dit moet leiden tot minder administratieve lasten voor zorgorganisaties bij het registeren en aanleveren van informatie aan verschillende partijen. Bijvoorbeeld door uit te gaan van gegevens die zorgaanbieders al registreren tijdens het verlenen van zorg. De bedoeling is dat ketenpartijen die in de toekomst iets willen weten van een zorgaanbieder, gebruik maken van gegevens die al beschikbaar zijn, zodat extra uitvragen zo veel mogelijk overbodig worden. Deze werkwijze wordt de komende tijd verder samen ontwikkeld en getoetst in de praktijk. Circa 20 ActiZ-leden doen momenteel mee aan een eerste praktijktoets. Het programma loopt naar verwachting tot eind 2021. Tussentijds informeert ActiZ leden over de voortgang.

Binnen KIK-V werken het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, NZa, IGJ, Patiëntenfederatie Nederland, Zorginstituut Nederland en brancheorganisaties met elkaar samen.

Meer informatie over KIK-V? Neem contact op met Marc van Eck (m.van.eck@actiz.nl / 06 55 38 16 20).

Tamara Pieterse (2e persoon van rechts), bestuurder van Zorgbalans en lid ActiZ Kerngroep Wonen en Zorg en Frank Hagelstein (links), accountmanager ActiZ Wonen en Zorg bij de start van KIK-V.

1-DSC_0862
1-DSC_0229-001

Laatste nieuws