VVT-Informatisering

Kijk op Mijn wijkverpleging

Mijn financiële Spiegelinformatie Wijkverpleging

ActiZ biedt haar leden de gelegenheid om deel te nemen aan het product Kijk op Mijn wijkverpleging. Als deelnemer levert u productiegegevens aan (die u grotendeels al nodig heeft voor uw declaraties aan de zorgverzekeraar) en het product geeft u inzicht in de positie van uw organisatie ten opzichte van andere organisaties.

Terugkoppeling van de resultaten

De resultaten worden op verschillende manieren teruggekoppeld, en dat gebeurt uiteraard niet herleidbaar, dus ‘ACM-proof’. Er wordt een bijeenkomst georganiseerd voor de deelnemers over de sectorresultaten. Daarnaast ontvangt u de resultaten van de eigen organisatie (afgezet tegen de benchmark) in de vorm van een PDF-rapport. De resultaten van uw organisatie (afgezet tegen de benchmark), zijn ook beschikbaar in het online portal op kijkopdata.actiz.nl, waarbij u kunt inzoomen en uw eigen analyses kunt maken.

Frequentie en kosten

Kijk op Mijn wijkverpleging wordt éénmaal per jaar georganiseerd, waarbij u de resultaten op tijd heeft vóór aanvang van de nieuwe contracteringsronde. Aanmelden doet u in de periode maart-april. 

Het product Kijk op Mijn Wijkverpleging wordt volledig bekostigd uit de begroting van ActiZ Kijk op Data. Mocht het aantal deelnemers echter zo groot worden dat de kosten niet volledig uit de begroting voldaan kunnen worden, dan kan ActiZ u om een eigen bijdrage vragen. De hoogte van deze eventuele eigen bijdrage wordt bekend gemaakt na sluiting van de inschrijving. Zo weet u dus van tevoren of er eventuele kosten dienen te worden voldaan (indien u dat wenst kunt u dan ook afzien van deelname).

De product-informatie sheet van de ActiZ Kijk op Mijn Wijkverpleging kunt u hier downloaden.

Bent u enthousiast geworden om deel te nemen? Meld u dan aan op kijkopdata.actiz.nl. Inloggen is mogelijk met uw huidige ActiZ ledennet gegevens. Op deze website kunt u ook terecht voor meer informatie. Uw vragen kunt u stellen aan kijkopdata@actiz.nl.
Bent u nog niet bekend als gebruiker? Vraag uw benchmarkcoördinator om uw ActiZ-account toe te voegen. 

Om u bij de uitvoering zo goed mogelijk te ondersteunen organiseren wij (introductie-)bijeenkomsten, zijn er digitale instructies en antwoorden op veel gestelde vragen beschikbaar en er is een professionele helpdesk.

Reacties van leden

‘Belangrijk om onze ontwikkeling te kunnen spiegelen aan andere aanbieders’

‘Compliment over de snelle reactie op vragen’

Harold Beumer
1-DSC_0229-001

ActiZ_logo Kijk op Data_paars_RGB.png