VVT-Informatisering

Kijk op Mijn medewerkers

Mijn MedewerkerMonitor

ActiZ biedt haar leden de gelegenheid om kosteloos deel te nemen aan het product Kijk op Mijn medewerkers. Als deelnemer stelt u uit een bibliotheek een vragenlijst samen, die digitaal wordt uitgezet onder uw medewerkers. Het product geeft u inzicht in de ervaringen van uw medewerkers.

Wat ervaren uw medewerkers?

ActiZ Kijk op Mijn medewerkers geeft u inzicht in de betrokkenheid, motivatie en werkbeleving van de medewerkers van uw organisatie. Hierdoor weet u wat zij van hun werk en van de organisatie vinden en wat mogelijke verbeterpunten zijn.

Kijk op Mijn medewerkers geeft een algemene werkbelevingsscore en specifieke cijfers op onderwerpen als sfeer en plezier op het werk, werkdruk, leiderschap, communicatie en de zorg voor cliënten.

De resultaten van uw organisatie worden in een benchmark vergeleken met die van de andere deelnemende organisaties, waardoor u de tevredenheid van uw medewerkers met die van de sector kunt vergelijken.

Vragenlijst op maat voor uw organisatie

De basisvragenlijst bestaat uit 14 vragen; naast deze 14 vragen worden, algemene vragen over werknemerskenmerken en de Werkgever Net Promotor Score (WNPS) gesteld. De benchmark (de vergelijking met andere organisaties) is op deze basisvragenlijst gebaseerd.

U kunt de basisvragenlijst uitbreiden met vragen uit een ruime vragenbibliotheek. U selecteert zelf de vragen die u uw medewerkers over de door u gekozen onderwerpen wilt voorleggen. Daarnaast kunt u eigen vragen toevoegen.

Terugkoppeling van de resultaten

De resultaten worden op verschillende manieren teruggekoppeld. Er wordt een duidingsbijeenkomst georganiseerd voor de deelnemers over de sectorresultaten. Daarnaast ontvangt u de resultaten van de eigen organisatie in de vorm van PDF-rapporten per organisatieonderdeel. De resultaten van uw organisatie en die van de sector, zijn ook beschikbaar in het online portal op kijkopdata.actiz.nl, waarbij u kunt inzoomen en uw eigen analyses kunt maken.

Het is (tegen meerprijs) ook mogelijk om een gesprek op maat aan te vragen met specialisten van Deloitte. Dit is een sessie van twee uur, waarin u vragen kunt stellen en een individuele duiding op uw resultaten wordt gegeven.

Frequentie en kosten

Als lid van ActiZ kunt u één keer per jaar gratis Kijk op Mijn medewerkers in uw organisatie uitzetten. Er worden alleen kosten gerekend als u meer dan 40 extra vragen uit de bibliotheek aan de vragenlijst toevoegt, eigen vragen opstelt of als u kiest voor een papieren vragenlijst. Ook een op maat gesprek is tegen meerprijs.

De product-informatie sheet van de ActiZ MedewerkerMonitor kunt u hier downloaden.

Bent u enthousiast geworden om deel te nemen? Meld u dan aan op kijkopdata.actiz.nl. Inloggen is mogelijk met uw huidige ActiZ ledennet gegevens. Op deze website kunt u ook terecht voor meer informatie. Uw vragen kunt u stellen aan kijkopdata@actiz.nl.
Bent u nog niet bekend als gebruiker? Vraag uw benchmarkcoördinator om uw ActiZ-account toe te voegen. 

Om u bij de uitvoering zo goed mogelijk te ondersteunen organiseren wij (introductie-)bijeenkomsten, zijn er digitale instructies en antwoorden op veel gestelde vragen beschikbaar en er is een professionele helpdesk.

Harold Beumer
1-DSC_0229-001

ActiZ_logo Kijk op Data_paars_RGB.png