VVT-Informatisering

Kijk op Mijn medewerkers

Wat ervaren uw medewerkers?

Kijk op Mijn Medewerkers van ActiZ is het  (grotendeels)  gratis medewerkerstevredenheidsonderzoek  (MTO)  voor Actiz-leden. Dit instrument geeft u inzicht in de betrokkenheid, motivatie en werkbeleving van de medewerkers van uw organisatie. Hierdoor weet u wat zij van hun werk en van de organisatie vinden en wat mogelijke verbeterpunten zijn.

Kijk op Mijn Medewerkers geeft een algemene werkbelevingsscore en specifieke cijfers op onderwerpen als sfeer en plezier op het werk, werkdruk, leiderschap, communicatie en de zorg voor cliënten.

In het najaar van 2020 is er weer een ronde waaraan uw organisatie kan meedoen. De inschrijving hiervoor sluit op 25 september 2020.

Er is een opname van een webinar waarin wordt uitgelegd hoe het hele proces verloopt en welke gegevens u moet aanleveren en hoe. Dit webinar terugkijken kan  hier  en de presentatie vindt u  hier.

Korte basisvragenlijst om te kunnen vergelijken

De basisvragenlijst bestaat uit 14 vragen die de medewerker bevragen op de onderwerpen sfeer en plezier op het werk, werkdruk, leiderschap, communicatie en de zorg voor cliënten. Naast deze 14 vragen worden  algemene vragen over werknemerskenmerken en de Werkgever Net Promotor Score  (WNPS)  gesteld. Deze basisvragen worden altijd gesteld en worden gebruikt om de resultaten van uw organisatie te kunnen benchmarken met die van andere organisaties.

Maak de vragenlijst op maat voor uw organisatie

U kunt de basisvragenlijst uitbreiden met vragen uit een vragenbibliotheek. Om uw keuze goed te bepalen, is een indeling in domeinen gemaakt. Binnen de domeinen kunt u de onderwerpen kiezen die voor uw organisatie actueel en relevant zijn. U selecteert zelf de vragen die u uw medewerkers over de door u gekozen onderwerpen wilt voorleggen.

Ook kunt u eigen vragen vanuit uw organisatie toevoegen over onderwerpen die in uw organisatie spelen. Bijvoorbeeld kan het in deze tijd van de COVID-19 epidemie zinvol zijn om uw medewerkers te vragen hoe dit hun werken beïnvloed heeft.

Het resultaat is een vragenlijst, op maat voor uw organisatie, die door het vaste deel van 14 vragen de mogelijkheid blijft bieden voor een benchmark met de branche.

Terugkoppeling van resultaten

De resultaten worden op verschillende manieren teruggekoppeld. Er wordt een duidingsbijeenkomst georganiseerd voor de deelnemers over de sectorresultaten. Daarnaast ontvangt u de resultaten van de eigen organisatie in de vorm van PDF-rapporten per organisatieonderdeel. De resultaten van uw organisatie en die van de sector, zijn ook beschikbaar in het online portal, waarbij u kunt inzoomen op uw situatie en uw eigen analyses kunt maken.

Het is  (tegen meerprijs)  ook mogelijk om een gesprek op maat aan te vragen met specialisten van Deloitte op het gebied van HR en verandermanagement. Meer informatie vind u  hier.

Ondersteuning

ActiZ zorgt voor adequate informatie en gratis ondersteunend materiaal, zoals een handleiding voor inschrijving, communicatiemateriaal, en tips & tricks om de response van medewerkers te verhogen. Er is ook een helpdesk die al uw vragen over Kijk op Mijn Medewerkers kan beantwoorden en ook graag samen met u de inschrijving doorloopt en u met raad en daad terzijde staat.

Kosten

Als lid van ActiZ kunt u gratis Kijk op Mijn Medewerkers in uw organisatie uitzetten. Er worden alleen kosten in rekening gebracht voor:

  • U kunt kosteloos 40 vragen uit de bibliotheek selecteren. Hierna betaalt u per set van 10 gekozen vragen; € 1.200,00 voor de eerste 10 vragen, en vervolgens € 400,00 voor daaropvolgende 10 vragen. De extra sets van 10 extra vragen kunt u ook gebruiken voor het opstellen van eigen vragen.
  • Wilt u meer weten over de extra kosten voor papieren vragenlijsten, of voor een individueel duidingsgesprek, neemt u dan even contact met ons op.

Schrijf nu in voor de najaarsronde van 2020

Wilt u meer inzicht in de werkbeleving, wensen en behoeften van uw medewerkers? Inschrijven kan door de coördinator van uw organisatie  (zichtbaar in uw profiel)  op de tegel inschrijven, deze tegel is alleen zichtbaar voor de coördinator. Als u hier vragen over heeft, kunt u altijd contact opnemen met onze helpdesk. De inschrijfperiode van de najaarsronde 2020 sluit op 25 september. De meetperiode voor die ronde ligt tussen  6 oktober en 22 november, dan vullen de medewerkers de vragenlijsten in.

Meer informatie

De product-informatie van Kijk op Mijn Medewerkers kunt u  hier  downloaden. Heeft u nog vragen, neem gerust contact op met de helpdesk: kijkopdata@actiz.nl  of 085 - 077 20 70.

ActiZ heeft nog meer mooie dataproducten: Zie  Kijk op Data!

Harold Beumer
1-DSC_0229-001

ActiZ_logo Kijk op Data_paars_RGB.png