VVT-Informatisering

ActiZ Kijk op data - Actuele feiten en cijfers in heldere visuals

ActiZ_logo Kijk op Data_paars_RGB

ActiZ filtert voor haar leden relevante gegevens uit de veelheid van gegevens die (openbaar) beschikbaar zijn. En brengt die samen in ActiZ Kijk op Data. Met aandacht voor het landelijke en het regionale beeld. Het platform maakt gebruik van visuals, interactieve tools en overzichtelijke dashboards. Moderne technologie helpt de gegevens actueel te houden.

De themacommissie Informatisering heeft kritisch gekeken naar de rol en activiteiten van ActiZ op het vlak van dataverzameling en analyse. Onderdelen van de Benchmark Zorg die goed gewaardeerd werden door de leden worden voortgezet, maar ook is een nieuwe weg ingeslagen.

Met trots lanceren wij voor u de site ActiZ Kijk op Data, waar actuele feiten en cijfers worden gepresenteerd in heldere visuals, geselecteerd voor uw sector en regio. Zonder extra meetlasten, omdat waar mogelijk gebruik gemaakt wordt van data die al voor andere doelen zijn vastgelegd.

Zes producten

ActiZ Kijk op Data heeft op dit moment zes onderdelen. Met regelmaat komen er uitbreidingen en nieuwe onderdelen bij. Er zijn algemene producten voor alle leden, en producten die alleen toegankelijk zijn voor deelnemende ActiZ-leden.

Meer weten over de producten? Klik hier door:

 • Kijk op Arbeidsmarkt - automatisch gevuld landelijk dashboard NIEUW!
  Dashboard met de actuele landelijke stand van zaken en trends op het gebied van de arbeidsmarkt in de sector Zorg & Welzijn en de VVT.
 • Kijk op Zorgregio’s - regiotool zorgvraag en-aanbod NIEUW!
  Tool die inzicht geeft in de regionale vraag en het regionale aanbod van ouderenzorg, en de trends hierin. U kunt uw selectie maken op basis van verschillende regio-indelingen.
 • Kijk op Mijn openbare data – voorheen ‘ZorgMatch’: vergelijkingstool openbare data
  Tool die beschikbare openbare data (op gebied van financiën, cliënten en medewerkers) van uw organisatie vergelijkt met een zevental ActiZ-leden die qua omzet, productmix en stedelijkheid zijn gematcht.
 • Kijk op Mijn toekomstscenario’s - regionale voorspellingen o.b.v. vier scenario’s
  Tool die een prognose geeft van de demografische samenstelling en een voorspelling van de uitgaven aan ouderenzorg in uw regio in 2030, uitgaande van de vier ‘koffie’-scenario’s. Deze tool is onlangs tijdens de regiobijeenkomsten gepresenteerd en nu ook opgenomen in Kijk op Data.
 • Kijk op Mijn medewerkers – voorheen ‘MedewerkerMonitor’ (EXTRA voor deelnemers)
  Het medewerkerstevredenheidsonderzoek van ActiZ. Geeft inzicht in wat er speelt op uw werkvloer, maakt inzichtelijk waar uw organisatie goed scoort, en wat beter kan. Wist u dat deelname gratis is voor ActiZ-leden?
 • Kijk op Mijn wijkverpleging – voorheen module ‘Spiegelinformatie Wijkverpleging (EXTRA voor deelnemers)
  Als deelnemende organisaties levert u eenmalig uw productiegegevens aan. Een vergelijkingstool verschaft u vervolgens inzicht in hoe uw organisatie scoort ten opzichte van de andere deelnemers op de belangrijkste financiële parameters in de wijkverpleging.

Waar vind ik ActiZ Kijk op Data?

Ga naar kijkopdata.actiz.nl en log in met uw bestaande actiz.nl loginnaam en wachtwoord. Bent u nog niet bekend als gebruiker van Kijk op Data of de eerdere Benchmark Zorg? Vraag uw benchmarkcoördinator om uw ActiZ-account toe te voegen. 

Wilt u weten of uw organisatie deelneemt aan een van de extra producten, of bestaat er in uw organisatie interesse in deelname? Neem dan contact op met kijkopdata@actiz.nl of 085 - 077 20 70 (maandag t/m donderdag).

Oproep klankbordgroep

Wilt u als bestuurder uw input leveren voor de doorontwikkeling van ActiZ Kijk op Data? We willen graag weten welke informatie dienstbaar is in úw praktijk. We nodigen u van harte uit om deel te nemen aan de klankbordgroep ActiZ Kijk op Data.

Wilt u voor ons fungeren als klankbord? Mail dan voor meer informatie naar harold.beumer@actiz.nl

Harold Beumer
1-DSC_0229-001

 

banner-kijkopdata.JPG