VVT-Informatisering

Nieuw! Kijk op arbeidsmarkt en Kijk op zorgregio's

Kijk op Data heeft twee innovatieve producten, te weten ‘Kijk op Arbeidsmarkt’ en ‘Kijk op Zorgregio’s’, die ontwikkeld zijn op basis van een inventarisatie naar de informatiebehoeften onder de leden.

Informatiebehoefte

Er is in een inventarisatie goed doorgevraagd op de informatiebehoeften en -wensen die ActiZ-leden en -medewerkers hebben in hun dagelijkse praktijk. Dat leverde inhoudelijke onderwerpen op waarvoor veel interesse bestaat (bv arbeidsmarkt, in- en doorstroom van cliëntgroepen), en daarnaast kwamen deze algemene thema’s geregeld bovendrijven:

“Er is te veel informatie, ik heb geen tijd om goed te filteren wat voor mij relevant is.”

“Ik weet niet of deze informatie de meest actuele is.”

“Ik wil informatie die toegespitst is op mijn regio.”

“We moeten al zoveel gegevens aanleveren bij verschillende partijen. Ik wil geen extra meetlast, maar gebruikmaken van wat er al verzameld is.”

Kijk op Arbeidsmarkt

Kijk op Arbeidsmarkt heeft de vorm van een overzichtelijk dashboard. Geeft – zoals een dashboard behoort te doen – in één oogopslag de kengetallen m.b.t. de VVT-arbeidsmarkt weer. De insteek van Kijk op Arbeidsmarkt is een landelijke. Het biedt meerwaarde boven wat er al aan instrumenten op de markt voorhanden is (zoals AZW Statline) doordat voor u een relevante selectie is gemaakt uit ‘het woud’ van data. Het dashboard wordt, op het moment dat u het raadpleegt, gevuld met de meest actuele gegevens.

Kijk op Zorgregio’s

Kijk op Zorgregio’s heeft de vorm van een interactieve presentatie met een verhaallijn (het model van ‘storytelling’). U maakt een selectie op basis van een bestaande regio- indeling (bv. zorgkantoorregio’s, arbeidsmarktregio’s) of u stelt zelf een regio samen door het combineren van gemeenten. Vervolgens doorloopt u op uw scherm de regiokenmerken, bevolkingsontwikkeling en zorggebruik- en aanbod van de gekozen regio. Dit product heeft dus duidelijk een regionale insteek, en wordt gevoed vanuit meerdere bronnen.

Beide producten zijn te bereiken via kijkopdata.actiz.nl. Inloggen is mogelijk met uw huidige ActiZ-ledennet gegevens. Op deze website kunt u ook terecht voor meer informatie. Uw vragen kunt u stellen aan kijkopdata@actiz.nl.
Bent u nog niet bekend als gebruiker? Vraag uw benchmarkcoördinator om uw ActiZ-account toe te voegen. 

Ontwikkelen nieuwe producten 

De ontwikkeling van Kijk op Data is hiermee niet klaar, maar slechts net begonnen! Wilt u als bestuurder uw input leveren voor de doorontwikkeling van ActiZ Kijk op Data? We willen graag weten welke informatie dienstbaar is in úw praktijk. We nodigen u van harte uit om deel te nemen aan de klankbordgroep ActiZ Kijk op Data. Wilt u voor ons fungeren als klankbord? Mail dan voor meer informatie naar harold.beumer@actiz.nl

Lees meer over Kijk op Data met een overzicht van alle producten

Harold Beumer
1-DSC_0229-001

ActiZ_logo Kijk op Data_paars_RGB.png