VVT-Informatisering

Inspiratie en leesvoer Data en analyse

  • De Guus Schrijvers Academie houdt op 3 oktober 2019 een studiedag ‘Ouderenzorg in de eerste lijn’, data analyse.jpgwaar een workshop wordt gegeven over het gebruik van ouderenzorgdata 
    in lokale  samenwerkingverbanden. 


  • Het programma Registratie aan de bron wil bereiken dat zorginformatie altijd en overal data analyse 2.jpgbeschikbaar is voor patiënten en zorgverleners, door eenduidige en eenmalige registratie van zorginformatie in de Nederlandse zorg. Het programma is een initiatief van de acht umc’s en Nictiz. Inmiddels doen ook de NVZ, V&VN en FMS mee.

 

  • Zorggegevens is een metadatabase vervaardigd door het RIVM met een overzicht van wie welke gegevens verzamelt over volksgezondheid en zorg in Nederland, met welk doel, wie dit financiert en waar de gegevens voor gebruikt worden. Het gaat daarbij om in Nederland beschikbare bronnen zoals zorgregistraties, patiëntenregistraties, enquêtes, monitors, langlopende (cohort) onderzoeken en andere onderzoeken waarvan de data beschikbaar zijn voor hergebruik. 

 

 

  • Vektis – Intelligence brengt regelmatig publicaties uit die inzicht geven in de zorg met cijfers en feiten over de zorg en zorgverzekeringsmarkt in Nederland. data analyse 3.pngDeze zijn gebaseerd op de declaratiedata van alle zorgverzekeraars in Nederland. Hier is een aantal publicaties over de ouderenzorg te vinden.


 

  • Regiobeeld.nl van het RIVM geeft inzicht in de stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen over gezondheid, zorg en welzijn in de regio. Hier vindt u cijfers en visualisaties over zorggebruik, zorgaanbod, gezondheid & leefstijl, bevolkingsontwikkeling, sociale en fysieke omgeving. De website is onderdeel van De Juiste Zorg op de Juiste Plek, een programma van ZonMw ondersteund door VWS. Klik hier voor het bekijken van het filmpjedata analyse 4.png

 

1-DSC_0229-001
Harold Beumer