VVT-Informatisering

Visie: Digitaal denken en doen 2019-2022

De transitie is vol in gang en de dilemma’s waar wij voor staan zijn enorm. Het aantal ouderen neemt fors toe de komende twintig jaar, de zorgvraag stijgt en de zorgvragen zelf worden complexer, de beschikbare middelen zijn schaars en de personele tekorten lopen sterk op. Doorgaan op de huidige voet is vastlopen, blijven denken en doen vanuit het bestaande maakt de zorg die ActiZ-leden leveren niet toekomstbestendig.

Daarom is de visie Digitaal denken en doen tot stand gekomen onder regie van de Themacommissie Informatisering. De visie heeft de toekomstscenario’s betrokken bij de uitwerking. Er zijn verschillende interviews geweest met leden, en het onderwerp is geagendeerd op de regiodialogen en op de zorg en ICT beurs. Daarnaast zijn er interviews gehouden met de ECD leveranciers in onze sector.

Digitale transformatie

Het begrip zorgtechnologie moet duidelijk gescheiden gehouden worden van de notie van een ‘digitale transformatie’ in de zorg. Bij zorgtechnologie gaat het over instrumenten die gebruikt worden in de zorg. Ontwikkelingen op dit gebied zijn zo oud als de zorg zelf.

Onder ‘digitale transformatie’ daarentegen wordt geen nieuw instrument of set aan instrumenten bedoeld, maar wordt gezien als een geheel nieuwe wijze om met behulp van technologie de zorg geheel opnieuw te organiseren. Daar gaat de visie in essentie over.

 

1-DSC_0927-001
I.

Inge Steinbuch-Linstra