VVT-Informatisering

Roadmap en tools bij visie Digitaal denken en doen

ActiZ werkt de komende periode de digitaliseringsagenda opgenomen in de visie verder uit, op drie terreinen:

  1. Cliënten en zelfregie:
    De digitalisering versterkt de positie van onze cliënten;

  2. Organisatie en procesvoering:
    De digitalisering versterkt de positie van onze eigen organisaties, zorgprofessionals en de procesvoering;

  3. Multidisciplinaire en regionale samenwerking tussen zorgprofessionals:
    De digitalisering versterkt de multidisciplinaire en regionale samenwerking tussen zorgprofessionals.

Deze digitaliseringsagenda omvat diverse thema’s die in samenhang aandacht verdienen. Een aantal ervan vragen om een sector brede aanpak. Een aantal speelt vooral een rol in de regio en voor individuele zorgorganisaties. Het belang ervan hangt ook af van de ‘digitale volwassenheid’ die in de praktijk nog erg verschilt.  

Beschikbare tools:

ActiZ Marktscan: Ontwikkelingen professionele omgevingen 2019

ActiZ Quickscan Zorgtechnologie voor medewerkers

Zelftest voor managers in de zorg

 

 

 

 

1-DSC_0927-001
I.

Inge Steinbuch-Linstra