VVT-Informatisering

Hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging: paragraaf eHealth en Technologie

Op 6 juni 2018 is door partijen het hoofdlijnenakkoord (HLA) wijkverpleging 2019-2022 ondertekend.

In dit akkoord hebben partijen over verschillende thema’s met elkaar afspraken gemaakt die de komende vier jaar concreet worden uitgewerkt. Daarnaast is voor de looptijd van het akkoord 5 miljoen/jaar beschikbaar gesteld waarvan jaarlijks 2 miljoen al is geoormerkt voor de realisatie en doorontwikkeling van het richtlijnenprogramma Wijkverpleging inclusief patiëntenparticipatie. Om alle afspraken te concretiseren en over de tijd te kunnen verdelen is een uitvoeringsraamwerk in gericht.

Daarbij is gekozen om trekkers te benoemen die verantwoordelijk zijn voor een goede uitvoering en coördinatie van de taken. Deze taken zijn geclusterd in verschillende paragraafs. Voor de paragraaf eHealth en Technologie is ActiZ trekker, daarnaast zitten aan tafel V&VN, NZA en PFN.

Lees de tussenrapportage van de Taakgroep  e-health en technologie (juni 2019)

1-DSC_0927-001
I.

Inge Steinbuch-Linstra