Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Voor ActiZ-leden

Informatie- en consultatiebijeenkomst cao VVT

Georganiseerd door:

ActiZ

De huidige cao VVT 2019-2021 loopt tot 1 september 2021. Per 1 juli 2021 volgt nog een loonsverhoging van 3%, volgens de afspraak in de huidige cao. De afgelopen weken voerde ActiZ al de eerste verkennende gesprekken met de sociale partners over het vervolg.

Op basis van deze eerste gesprekken willen we graag met u verkennen of een kortlopende cao een mogelijkheid is, waarin we ook de afspraken over de ’45 jaar’ regeling meenemen.

Tijdens deze digitale bijeenkomst schuiven aan de gesprekstafel aan:

  • Trudy Prins, bestuurder De Rijnhoven en namens ActiZ voorzitter onderhandelingsdelegatie
  • Marion van Zoom, bestuurder Oktober en namens ActiZ voorzitter paritaire werkgroep uitwerking regeling 45 jaar en lid onderhandelingsdelegatie en
  • Cees de Wildt, manager Arbeid bij ActiZ.

Zij gaan uitgebreid in op het proces, de uitdagingen en uw vragen over het cao traject en de ’45 jaar’ regeling.

Een van de belemmerende factoren voor een nieuwe cao, is dat de OVA ruimte om tot onderhandelingen te komen zeer beperkt is. Zie hiervoor ons eerdere bericht en bekijk eventueel het webinar over de OVA terug. Het wachten is dan ook op een Regeerakkoord met financiële ruimte voor een marktconforme honorering. Een ander onderwerp van gesprek is de uitwerking van de afspraken over de regeling: ‘na 45 jaar werken in de zorg met pensioen’. Vakbonden willen dit per 1 september a.s. invoeren.