Werkgelegenheid in de ouderenzorg

Van de totale beroepsbevolking (7,2 miljoen werkenden) werkt een zesde in de sector Zorg en Welzijn (1,2 miljoen werknemers). Daarbij is de ouderenzorg is grootste werkgever. Bijna een derde van alle zorgmedewerkers is werkzaam in de ouderenzorg. Daarop volgen de ziekenhuizen met 20% van de medewerkers en de geestelijke gezondheidszorg met 13%. Huisartsen en gezondheidscentra vormen de kleinste groep. Hierin werkt 2% van de medewerkers.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Hiervoor klikt u hier.

Afname werkgelegenheid in de ouderenzorg

Het aantal werknemers in ouderenzorg neemt af. Dit heeft te maken met de bezuinigingen en transities. Ten opzichte van 2011 is het percentage werknemers in de ouderenzorg afgenomen met 11%.

Verdeling leeftijdscategorie├źn

In de ouderenzorg vindt een vergrijzing en ontgroening plaats. Dit heeft te maken met arbeidscontracten die worden verstrekt. Het aantal ouderen neemt toe, omdat deze door vaste contracten niet snel op zoek zijn naar ander werk. Jongeren daarentegen krijgen vaak een tijdelijk contract waardoor de uitstroom veel groter is.

Werkbeleving

De hervormingen in de ouderen- en thuiszorg vragen veel van zorgorganisaties. Toch zijn medewerkers positief over hun werk. De score 7,5 is een lichte stijging ten opzichte van eerdere metingen waarbij achtereenvolgens een 7,3 (najaar 2014) en een 7,4 (voorjaar 2015) werden gegeven.

De lichte stijging in werkbeleving komt met name doordat medewerkers het waarderen dat hun bestuurder leiderschap toont, er beter gecommuniceerd wordt over de noodzakelijke veranderingen en omdat zij plezier hebben in hun werk, ondanks een iets hogere werkdruk.

Werkbeleving wordt tweemaal per jaar door ActiZ gemeten via de ActiZ Benchmark Zorg. Meer informatie hierover vindt u via onze website.De kleuren in het overzicht geven een stijging/daling weer ten opzichte van vorige metingen. Hoe groener, hoe groter de stijging en hoe roder, hoe groter de daling.

Ziekteverzuim

Het verzuim daalde enige jaren in de sector Zorg en WJK (Welzijn en maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang), maar in 2014 is het verzuim net als in 2013 3,8%. In de ouderenzorg is het verzuim relatief hoog, maar ook hier is geen toename te zien in 2014.

Image Map

Werken in de ouderenzorg

16,6 %

van de totale Nederlandse
beroepsbevolking werkt in de zorg

img

Aantal werknemers in de ouderenzorg

img
img

Extramurale zorg

Thuiszorg
146.810

Intramurale zorg

Verzorging & verpleging
247.634

Verdeling van leeftijdscategorie├źn binnen de ouderenzorg

img

Werkbeleving

img img

Trends

img

Daling in aantal medewerkers

Vraag naar hoger opgeleid personeel stijgt

Onevenwichtige opbouw personeelsbestand

img

Opleidingsniveau

img
img

Ziekteverzuim t/m eind 2014

img