button-voor-site-vierkant

Het realiseren van de juiste zorg op de juiste plek is leidend in het dagelijks werk van zorgverleners en zorgorganisaties. Samenwerking tussen verschillende zorgpartijen en overheidsinstanties is cruciaal om de juiste zorg op de juiste plek (JZOJP) in de praktijk te realiseren. Om die samenwerking te stimuleren zijn er verschillende regelingen en informatiebronnen beschikbaar. ActiZ heeft deze voor haar leden nu handzaam op een rijtje gezet met de infographic JZOJP (pdf).

In JZOJP-beweging staat het dagelijks functioneren van mensen centraal. Van daaruit wordt gezocht naar manieren om zorg te verplaatsen (dichterbij mensen thuis), (duurdere) zorg te voorkomen en zorg te vervangen door bijvoorbeeld eHealth. Dit helpt mensen beter leven en functioneren met hun ziekte of beperking. Samenwerking tussen verschillende zorgpartijen en overheidsinstanties is cruciaal om de juiste zorg op de juiste plek in de praktijk te realiseren. JZOJP is een initiatief van de gezamenlijke zorgpartijen en wordt ondersteund door het ministerie van VWS. Zie voor meer informatie het rapport van de taskforce.

Download de Infographic Juiste zorg op de juiste plek (pdf)

Suzanne Veen4K