VVT-Financiering

Verantwoording kwaliteitsbudget 2019 en 2020 via Portaal Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg

Voor het ontwikkelen van de kwaliteit in verpleeghuizen is voor 2019 tot 2021 extra budget beschikbaar gesteld. Zorgaanbieders kunnen nu de realisatie 2019 en tussentijdse realisatie 2020 van het kwaliteitsbudget via het doorontwikkelde Portaal Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg aanleveren. De verantwoording van het kwaliteitsbudget 2019 dient uiterlijk 1 april 2020 ingediend te zijn. In dit bericht meer over het Portaal en de verantwoording van het kwaliteitsbudget.

Doorontwikkeld

Het Portaal Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg is ontwikkeld door Vektis in opdracht van ZN en is onderdeel van de bestuurlijke afspraken tussen ActiZ en ZN. Het vervangt de Exceltool uit het begrotings- en verantwoordingsmodel kwaliteitsbudget van ZN. In 2019 hebben de zorgkantoren en zorgaanbieders al gewerkt met het portaal voor het aanleveren van tussentijdse realisatiecijfers. Op basis van de eerste ervaringen is in de afgelopen maanden aan een verbetering van het portaal gewerkt om de aanleveren van cijfers 2019 en 2020 beter te stroomlijnen en het portaal gebruiksvriendelijker te maken. Deze aanpassingen het Portaal zijn vanaf maandag 2 maart 2020 zichtbaar.

Verantwoording kwaliteitsbudget 2019

Zorgaanbieders dienen zich te verantwoorden over de besteding van het kwaliteitsbudget. Het Portaal is geschikt gemaakt voor het aanleveren van de verantwoording kwaliteitsbudget 2019.

  • Vanaf maandag 2 maart 2020 wordt het aangepaste portaal open gesteld voor de zorgaanbieders. Zorgkantoren/ZN vullen de bekende gegevens al in.
  • Vanaf maandag 9 maart 2020 zijn de gegevens voor de cliëntenmixcorrectie beschikbaar in het Portaal.

De basis voor de correctiecliëntmix zijn de AW319 declaraties 2018 en 2019 en de realisatiecijfers 2018, zoals de zorgaanbieder die in Q3 – 2019 heeft aangeleverd in het Vektis Portaal. De stappen van de financiële verantwoording zien er als volgt uit:

  • De zorgaanbieder dient uiterlijk 1 april 2020 de verantwoording over het kwaliteitsbudget 2019 in bij het Vektis portaal.
  • Tevens stuurt de zorgaanbieder uiterlijk 1 april 2020 per mail het (ondertekende) Rondrekening 2019 in Excel en in pdf naar het zorgkantoor. Het rondrekenmodel maakt onderdeel uit van het accountantsprotocol kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg 2019.
  • Uiterlijk 1 mei 2020 stuurt de zorgaanbieder het Rapport van feitelijke bevindingen en het door de accountant gewaarmerkte Rondrekening per mail naar het zorgkantoor. Deze documenten neemt het zorgkantoor mee in de beoordeling van het nacalculatieformulier die de zorgaanbieder indient via het NZa Portaal.
  • Uiterlijk 1 mei 2020 vult de zorgaanbieder het nacalculatieformulier in in het NZa portaal. De nacalculatie kwaliteitsbudget is onderdeel van het nacalculatieformulier Wlz. In dit formulier is een apart tabblad voor het kwaliteitsbudget 2019.
  • Het zorgkantoor dient uiterlijk 1 juni 2020 het definitieve nacalculatieformulier in de NZa.

Zie voor meer achtergrondinformatie de Infosheet Kwaliteitsbudget: Aanvraag en Verantwoording van ActiZ en ZN.

Tussentijdse realisatie kwaliteitsbudget 2020

Het Portaal is geoptimaliseerd voor het aanleveren van de tussentijdse realisatie kwaliteitsbudget 2020. Zorgaanbieders dienen periodiek gegevens over de groei aan personeel en besteding van het kwaliteitsbudget in het Portaal in te voeren. Uiterlijk 31 mei 2020 dient de zorgaanbieder volgens de Aanvulling Inkoopbeleid langdurige zorg 2020 de eerste tussentijdse realisatie aan over het kwaliteitsbudget 2020. De begroting 2020 die zorgaanbieders eerder hebben ingediend via het Verantwoordings- en begrotingsmodel kwaliteitsbudget 2020, wordt automatisch in het Portaal ingevoegd.

Extra functionaliteiten

In fase 2 worden vanaf 1 april 2020 extra functionaliteiten doorgevoerd gericht op gebruiksvriendelijkheid. Het gaat onder meer om extra toelichting bij velden en een export in Excel en Pdf format.

Herma_klein