Editie 19: In verandering

De afgelopen jaren zijn er door zorgorganisaties zelf en door het kabinet veel veranderingen ingezet. Beleidsveranderingen die grote invloed hebben op het werken in de zorg. Hoe pakt dat uit?

 

De praktijkverhalen laten voorbeelden zien van vernieuwingen in de zorg. Zorggroep Accolade is bijvoorbeeld bezig met een programma ‘Cliënt in regie’, waarbij de wensen van de cliënt zoveel mogelijk gehonoreerd worden. Wil een cliënt zijn kamer inrichten als atelier? Dat kan!

 

Angela van Hemert schreef een column over haar eigen omslag in het zorgen: hoe zij cliënten anders ging zien en daardoor ook anders voor hen ging zorgen. In Zorg Inspiratie vertellen deskundigen over de beleidsverandering in zorgorganisaties naar zelfsturing en zelforganiserende teams.

 

Open het magazine