30 oktober 2013

Editie 10: Dementie

Er zijn ongeveer 250.000 mensen met dementie in ons land. Daarvan woont 30 procent in een verpleeg- of verzorgings-huis. De meeste mensen met dementie wonen dus thuis, en juist die groep groeit. Dit magazine gaat over wat er gebeurt in de zorg, over de dingen die jullie als zorgmedewerkers iedere dag meemaken. Over het dilemma tussen emotionele betrokkenheid en professionele zakelijkheid. En over de beste benadering voor mensen met dementie. En meer!

Open het magazine

Laatste nieuws