Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO IZA Duurzaamheid

De Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg (VVG) is op zoek naar twee nieuwe leden

Heb je ervaring met geschilbeslechting, ben je een dagdeel per maand beschikbaar en voldoe je aan de overige criteria, dan verzoeken wij je te reageren op deze vacature voor Lid Geschillencommissie VVG.

Wkkgz-geschillen

Iedereen heeft recht op goede zorg. In de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) staat dat recht verankerd, en ook wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. De Geschillencommissie VVG is de door ActiZ, LOC en BO Geboortezorg ingestelde commissie  die Wkkgz-geschillen behandelt en daarover bindende uitspraken doet. De commissie ressorteert onder de Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken (SGC) https://www.degeschillencommissie.nl/

Taak van de commissie

De commissie heeft tot taak alle geschillen tussen cliënt en zorgaanbieder te beslechten. Ook kan zij schadevergoeding toekennen tot en met een totaalbedrag van € 25.000,--. De commissie doet dit door in een dergelijk geschil een bindend advies uit te brengen.

Wij vragen

  • Ruime kennis van en ervaring binnen de branche verpleging, verzorging en thuiszorg.
  • Kennis van het gezondheidsrecht.
  • Ervaring met  geschilbeslechting.
  • Voldoende tijd om de functie op een verantwoorde manier te vervullen: in beginsel ben je  beschikbaar voor een dagdeel per maand, waarop gemiddeld drie geschillen staan geagendeerd.

Benoeming en vergoeding

Leden worden benoemd op voordracht van ActiZ door de SGC en ontvangen van de SGC vacatiegelden en een reiskostenvergoeding.

Reageren?

Belangstelling en vragen? Neem contact op met Michiel Kooijman, m.kooijman@actiz.nl / 06 2503 6422. Brieven met cv kunnen uiterlijk 14 januari 2023 worden gestuurd aan solliciteren1@actiz.nl t.a.v. Helène Oosenbrug, team HR. 

Je brief wordt vertrouwelijk behandeld en je gegevens worden na afronding van de procedure vernietigd.

werken bij ActiZ

  • ActiZ
  • Oudlaan 4
  • 3515 GA Utrecht