Laatste nieuws over coronavirus

Ga direct naar het Dossier coronavirus voor zorgorganisaties

16-10-2020
“Deze mensen hebben recht op goede zorg” Reportage Omroep Max over thuiszorg en corona
In Rotterdam keek Omroep Max mee met wijkverpleegkundige Nicolien van zorginstelling Laurens. Om toch de juiste thuiszorg te bieden aan thuiswonende ouderen hebben Rotterdamse ouderenzorgorganisaties een speciaal corona thuiszorgteam opgezet.

15-10-2020
Update Q&A Arbeidsrelatie en corona (alleen voor ActiZ-leden)
De Q&A is bijgewerkt met drie nieuwe vragen in de rubriek 'Tewerkstelling/salaris en vergoedingen'.

15-10-2020
Testbeleid
VWS heeft een overzicht gepubliceerd van beroepen in de zorg die in aanmerking komen voor de ‘fastlane’ van de teststraat van de GGD’en, het RIVM heeft het testbeleid daarop aangepast. Daarnaast heeft het RIVM de omschrijving van de klachten bij de huisgenoot aangepast in de richtlijn (klachten die passen bij Covid-19) zodat die overeenkomt met de omschrijving elders.

15-10-2020
Handreiking contactonderzoek Covid-19
Het RIVM heeft een handreiking opgesteld voor instellingen in de langdurige zorg rondom het bron- en contactonderzoek bij Covid-19. Hiermee wordt een handvat gegeven aan GGD’en en zorginstellingen om afspraken te maken bij contactonderzoek en het treffen van de benodigde maatregelen in situaties waarin een of meer bewoners, medewerkers of bezoekers positief zijn bevonden voor Covid-19.

15-10-2020
Supporthelpdesk ouderengeneeskunde: achterwacht bij tweede coronagolf
De Supporthelpdesk ouderengeneeskunde (SHD) biedt 24/7 ondersteuning door de achterwacht over te nemen of artsen mentaal te ondersteunen. Niet alleen crisissituaties, maar ook tijdelijk in overleg om in het dienstrooster rust te bieden aan toenemend vermoeide specialisten ouderengeneeskunde. De supporthelpdesk kan gebruikt worden voor zowel reguliere patiëntenzorg als Covid-19-zorg. Het telefoonnummer is 085 8086900.

14-10-2020
Zorg voor ouderen en chronisch zieken: maatwerk zonder pauzeknop
Het aantal coronabesmettingen in het land loopt hard op en dit raakt ook de medewerkers in verpleeghuizen en de thuiszorg. ActiZ, branchevereniging van zorgorganisaties, onderstreept het belang van lokaal maatwerk voor verpleeghuislocaties zoals gisteravond verwoord tijdens de persconferentie van het kabinet. Het blijft balanceren tussen het dilemma van veiligheid maar ook het welzijn van de bewoners, stelt ActiZ.

12-10-2020
Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen in de thuiszorg
Zorgmedewerkers in alle vormen van thuiszorg moeten naar professioneel inzicht, ook preventief, persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen gebruiken. ActiZ herkent en erkent het advies van beroepsvereniging V&VN en vakbonden hierover. Gebruik als verzorgende, verpleegkundige, begeleider, helpende of hulp bij het huishouden in principe een mondneusmasker. 

12-10-2020
ActiZ praat Tweede Kamer bij over tweede coronagolf in verpleeghuizen
De Tweede Kamer wil weten hoe het staat met het coronavirus in de langdurige zorg. Branche- en beroepsverenigingen waren uitgenodigd voor een rondetafelgesprek. Namens ActiZ sprak bestuurslid Tamara Pieterse.  

08-10-2020
Update Overzicht compensatiemaatregelen Corona (pdf)
Het overzicht is bijgewerkt met onder meer aanvullende financieringsafspraken cohort bedden en berichtgeving over meerkostenregeling Zvw generiek (dus minder dan < 10 mln Zvw wijkverpleging, grz en elv)

06-10-2020
Terugkijken webinars 'Covid-19 en verpleeghuiszorg' en 'Wijzer uit de corona-crisis' (alleen voor ActiZ-leden)
Vorige week heeft ActiZ twee webinars georganiseerd. Het ene webinar ging over het onderzoek van Cees Hertogh en Bianca Buurman over de verpleeghuiszorg en het andere webinar was georganiseerd voor en door de kleine leden van ActiZ en daar werden de verhalen, ervaringen en waardevolle tips omtrent corona gedeeld. 

06-10-2020
Veel behoefte aan extra handen voor de zorg door tweede golf
Zorgorganisaties kunnen via extrahandenvoordezorg.nl een aanvraag doen voor extra personeel. Er is echter een groot tekort aan verzorgenden IG en verpleegkundigen. Het is daarom raadzaam om niet alleen in functies maar meer in taken te denken. Op dit moment worden mensen geworven die snel getraind kunnen worden via De Nationale Zorgklas voor het uitvoeren van ondersteunende en laag complexe (zorg) taken.

05-10-2020
OVA-raming door coronacrisis fors gedaald; early warning voor 2022
De Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (OVA) wordt jaarlijks vastgesteld op basis van het Centraal Economisch Plan van het CPB van het lopende jaar.  De OVA-raming voor 2021 is gedaald naar 1,72%, mede veroorzaakt door de coronacrisis. Dit heeft grote gevolgen voor de NZa-tarieven in 2022.  

02-10-2020
Coronacrisis zet aan tot fundamentele hervorming ouderenzorg
De coronacrisis maakt pijnlijk duidelijk hoe belangrijk de zorg voor kwetsbare ouderen is. De bescherming en verzorging van kwetsbare ouderen is niet alleen een zaak van zorgorganisaties, maar van de hele samenleving. De publiekscampagne Praat vandaag over morgen gaat vandaag op Nationale Ouderendag, na eerder uitstel door de uitbraak van het coronavirus, officieel van start.

Lees eerdere berichten in het nieuwsarchief

 

Dossier coronavirus voor zorgorganisaties

Het Dossier coronavirus voor zorgorganisaties wordt doorlopend geactualiseerd.

 

technologie.jpg

Lees ook:

Artikelenserie Zorg in coronatijd 

Digitaal werken en corona

Oplossingen tegen eenzaamheid in het verpleeghuis

 

 

ActiZ logo RGB

Corona Infolijn

Werkdagen 09.00-17.00 uur