Laatste nieuws over coronavirus

Ga direct naar het Dossier coronavirus voor zorgorganisaties

31-03-2020
Tekort zuurstof voor gebruik thuis en in verpleeghuizen
Als uw organisatie een tekort aan zuurstof verwacht òf al hebt, of aan daartoe noodzakelijke apparatuur, meld dat zo spoedig mogelijk bij de coördinator van uw ROAZ.

31-03-2020
Maatregelen nu verlengd tot en met 28 april: Q&A bezoekregeling
Alle maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken die nu gelden tot 6 april aanstaande, worden verlengd tot en met dinsdag 28 april.

30-03-2020
Inspectie laat termijnen voor zorgaanbieders los tijdens coronavirus
De inspectie voor de gezondheidszorg (IGJ) laat de termijnen voor zorgaanbieders los bij verplichtingen en verzoeken die normaal in het toezicht gelden. Bijvoorbeeld als zij een reactie moeten geven op een inspectierapport. Of als zij een onderzoeksrapportage over een calamiteit moeten inleveren.

30-03-2020
Ervaringen uit Noord-Brabant
Hoe gaan ouderenzorgorganisaties in Brabant om met de uitbraak van COVID-19? ActiZ sprak hierover met acht mensen van zorgorganisatie Van Neynsel.

30-03-2020
Financiële impuls voor creatieve oplossingen
Via ZonMw is de mogelijkheid geopend om een financiële bijdrage aan te vragen voor creatieve oplossingen bij covid-19 problematiek.

27-03-2020
Aanvullende informatie PBM
Het RIVM heeft recent de richtlijn voor het gebruik van PBM buiten het ziekenhuis aangepast en voorzien van aanvullende informatie voor de thuiszorg (die ook past voor verzorgenden en verpleegkundigen in verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen). 

27-03-2020
Hergebruik mondmaskers
RIVM heeft een richtlijn gepubliceerd voor hergebruik van FFP2 mondmaskers. Voor chirurgische mondmaskers is geen hergebruik aan de orde.
Er is op dit moment géén RIVM-richtlijn voor verantwoord gebruik van zelfgemaakte mondmaskers.

27-03-2020
Testbeleid zorgmedewerkers
De richtlijn van het RIVM over het testen van zorgmedewerkers is uitgewerkt in twee duidelijke beslisbomen. Een voor de verpleeghuiszorg, kleinschalige woonvormen en woonzorgcentra en een voor de thuiszorg en huishoudelijke ondersteuning.

27-03-2020
Stroomschema testbeleid cliënten door SO
Verenso heeft in afstemming met RIVM/LCI een stroomschema opgesteld voor testbeleid bij cliënten met een verdenking op COVID-19 in verpleeghuizen. Het stroomschema kan, indien gewenst/passend voor de situatie, worden gebruikt als hulpmiddel voor locaties/afdelingen waar nog geen uitbraak is. 

27-03-2020
Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH)
Het Consortium heeft als doel om verschillende medische hulpmiddelen waaraan een tekort dreigt in te kopen, zonder winstoogmerk, in het landsbelang. Wordt u als zorginstelling benaderd door burgerinitiatieven? Neem dan contact op met het Consortium.

27-03-2020
Extra scholingskosten en inwerktrajecten subsidiabel via SectorplanPlus
VWS voegt een extra categorie subsidiabele activiteiten toe aan subsidieregeling SectorplanPlus. Hierdoor zijn extra scholingskosten en inwerktrajecten voor nieuwe zorgmedewerkers om de gevolgen van Corona op te vangen subsidiabel.

27-03-2020
SET regeling overtekend en (tijdelijk) gesloten
De SET regeling is op 27 maart gesloten vanwege overtekening. Het ministerie van VWS stelt momenteel alles in het werk om de subsidieregeling voor het opschalen van gebruik van e-health toepassingen thuis weer beschikbaar te maken.

27-03-2020
Tweede Kamer steunt beleid, maar is bezorgd over gebrek aan beschermingsmiddelen
In het Kamerdebat van 26 maart werd onder meer gesproken over het tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen. ActiZ had in een brief aangegeven dat dit een landelijk probleem is, ook in verpleging, verzorging en thuiszorg. 

26-03-2020
Tijdelijk minder thuiszorg door corona
Niet-noodzakelijke, uitstelbare thuiszorg en huishoudelijke hulp kan op steeds meer plekken in Nederland tijdelijk niet worden geleverd als gevolg van de coronacrisis. Dit gaat zo veel mogelijk in overleg met cliënten, om hen en zorgmedewerkers te beschermen tegen de gevolgen van het virus.

26-03-2020
Q&A werkgevers over arbeidsrelatie en Corona
Heeft u vragen op arbeidsrechtelijk en arbeidsvoorwaardelijk gebied in verband met de Corona-maatregelen? De meest gestelde vragen en antwoorden hebben wij voor ActiZ-leden gebundeld in de Q&A Arbeidsrelatie en Corona (pdf).

25-03-2020
Q&A werkgevers voor ‘Extra handen voor de zorg’
Het nieuwe platform www.extrahandenvoordezorg.nl brengt vraag en aanbod van extra zorgpersoneel  (regionaal) samen. In een aantal vragen en antwoorden zet ActiZ op een rij met welke voorwaarden werkgevers rekening kunnen houden. 

25-03-2020
Actueel verzuimoverzicht tijdens coronacrisis
Vernet kan nu het verzuim op maandbasis monitoren en het aantal verzuimmeldingen zelfs op weekbasis bijgehouden. Frequente monitoring geeft VWS en ActiZ een beter beeld om te zien hoe hoog de nood is en waar de extra inspanningen het beste op moeten worden gericht.

24-03-2020
Richtlijn RIVM testbeleid zorgmedewerkers
Het RIVM heeft een richtlijn opgesteld rondom het testen van zorgmedewerkers. Het RIVM geeft hiermee richting aan het moment waarop een zorgmedewerker getest moet worden, wanneer een zorgmedewerker kan werken en wanneer het slim is om even niet te werken.

24-03-2020
Brief ZN over financiële gevolgen coronacrisis
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft een brief gestuurd aan alle aanbieders in de langdurige zorg om hen comfort te bieden over de financiële gevolgen van de coronacrisis. In de brief worden oplossingen aangekondigd met het oog op de continuïteit van zorg op de korte en langere termijn. 

24-03-2020
NZa: Uitstel indienen kwaliteitsbudget 2020
In verband met het coronavirus geeft de NZa uitstel voor de indiening van het kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg 2020. De indieningsdatum is uiterlijk 30 april 2020 in plaats van 1 april 2020.

24-03-2020
Palliatieve zorg tijdens de corona-uitbraak
Op palliaweb.corona is een speciale corona-pagina ingericht met relevante informatie. 

24-03-2020
Noodregeling maakt direct meer digitale zorg thuis mogelijk
Het ministerie van VWS maakt direct geld vrij voor extra digitale toepassingen voor ondersteuning en zorg op afstand aan thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking. Via de regeling is per aanvraag €50.000 beschikbaar. Aanvragen kunnen vanaf woensdag 25 maart, 9 uur worden ingediend.

24-03-2020
Zeven dagen termijn voor oplevering appartement tijdelijk opgeschort 
In de algemene voorwaarden van ActiZ en LOC staat dat nabestaanden van een overleden cliënt 7 dagen de tijd krijgen om de kamer of het appartement leeg te maken. Die termijn komt zolang de coronacrisis voortduurt te vervallen. 

23-03-2020
Advies luchtbeheersing bij cliënten met corona 
TNO, TU Eindhoven, VCCN en Royal HaskoningDHV ondersteunen de zorgsector bij acute vraagstukken over de technische infrastructuur van zorggebouwen. Bijvoorbeeld als het gaat om het minimaliseren van de risico’s voor medebewoners en medewerkers bij isolatie van besmette verpleeghuiscliënten. 

23-03-2020
Accountants: corona is ‘gebeurtenis na balansdatum’
De Nederlandse Beroepsorganisaties van Accountants (NBA) stelt dat de coronacrisis 'een gebeurtenis na balansdatum' is. Voor zorgorganisaties betekent dit dat zij voor jaarrekeningen van het afgelopen jaar de coronacrisis opnemen als een dergelijke gebeurtenis. 

23-03-2020
IGJ over tekort aan reguliere medische middelen
De IGJ gaat in een nieuwsbericht in op hoe zorgaanbieders om kunnen gaan met situaties waarin er een tekort is aan medische hulpmiddelen. Het kan dan namelijk noodzakelijk zijn om af te wijken van de richtlijn. 

23-03-2020
Online Corona Netwerk beschikbaar (alleen voor ActiZ-leden)
Voor het uitwisselen van ervaringen en (lokale) actualiteiten is er een speciaal online netwerk beschikbaar. Mocht u zelf interessante documenten, praktische tips of andere zaken hebben waar uw collega’s iets aan hebben, dan kunt u deze delen via het netwerk.

22-03-2020
Nieuwe Q&A verpleeghuisbezoek
Sinds vrijdag 20 maart geldt de aanwijzing van het kabinet waardoor geen bezoek meer mogelijk is in verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen. Om die regeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren is  een nieuwe Q&A gepubliceerd. 

Lees eerdere berichten in het nieuwsarchief

 

Corona Infolijn

Werkdagen 09.00-17.00 uur
Weekends 09.00-12.00 uur