Laatste nieuws over coronavirus

Ga direct naar het Dossier coronavirus voor zorgorganisaties

18-09-2020
Regeling zorgbonus gepubliceerd (ledenbericht)
In het voorjaar besloot de Tweede Kamer dat medewerkers in de zorg een bonus verdienen van € 1.000,-- netto vanwege hun inzet tijdens de Covid-19 crisis. De regeling is op 18 september 2020 gepubliceerd.

17-09-2020
Nieuwe handreiking aanpak verpleeghuiszorg bij corona gereed
ActiZ, Alzheimer Nederland, LOC, NIP, Verenso, V&VN en Zorgthuisnl hebben begin mei een handreiking opgeleverd voor de bezoekregeling in de verpleeghuizen. Inmiddels zijn we in een andere fase terecht gekomen waarin een volgende crisissituatie zich kan voordoen. De nieuwe handreiking richt zich niet enkel op het bezoek, maar kijkt naar de bredere context van sociale contacten. Lokaal maatwerk staat hierbij centraal. 

11-09-2020
Voorrang testen zorgmedewerkers
Na een stevig pleidooi vanuit ActiZ en andere belangenorganisaties, lijkt voorrang voor zorgmedewerkers bij het testen nu echt in aantocht. Een dezer dagen maakt het ministerie van VWS haar beleid daarover bekend, dat moet dan nog wel geïmplementeerd worden.

10-09-2020
Sectorrapportage IGJ: Verpleging, verzorging en thuiszorg tijdens de coronacrisis
Sinds de uitbraak van de coronacrisis heeft de IGJ nauw contact onderhouden met alle zorgaanbieders in Nederland. Eerst vooral telefonisch en digitaal, later ook weer door het afleggen van bezoeken. In het rapport heeft de IGJ een aantal aanbevelingen opgenomen, zoals geen landelijke maatregelen meer, investeer in actuele kennis over cohortverpleging en infectiepreventie en laagdrempelig testen. De aanbevelingen sluiten naadloos aan bij de lessons learned die ActiZ eerder heeft gedeeld.

10-09-2020
Aanvullende maatregelen genuanceerd verwerkt door Verenso
Verenso heeft naar aanleiding van de inhoud van de persconferentie van dinsdag 1 september j.l. haar behandeladvies en opnamebeleid voor COVID-19 aangepast. Het opnamebeleid geldt nu ook wanneer er sprake is van een verhoogde regionale/lokale prevalentie en er in een regio een hoog risicoprofiel wordt toegekend. 

03-09-2020
Digitale zorg na de coronacrisis
In dit advies beantwoordt de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) de vraag van het ministerie van VWS hoe zij de snelle en zinvolle ontwikkelingen van digitale zorg op een goede manier kan continueren. 

02-09-2020
Infoblad faciliteren thuiswerken (alleen voor ActiZ-leden)
Geheel of gedeeltelijk thuiswerken komt in deze tijd van corona veelvuldig voor. ActiZ heeft een infoblad gemaakt over de mogelijkheden en spelregels om thuiswerken te faciliteren.

Lees eerdere berichten in het nieuwsarchief

 

Dossier coronavirus voor zorgorganisaties

Het Dossier coronavirus voor zorgorganisaties wordt doorlopend geactualiseerd.

 

technologie.jpg

 

Digitaal werken en corona

 

Oplossingen tegen eenzaamheid in het verpleeghuis

technologie.jpg

 

ActiZ logo RGB

Corona Infolijn

Werkdagen 09.00-17.00 uur