Laatste nieuws over coronavirus

Ga direct naar het Dossier coronavirus voor zorgorganisaties

04-06-2020
Minister volgt advies sector op: meer maatwerk bezoek verpleeghuizen

Er komt meer ruimte voor maatwerk voor bezoek aan bewoners van verpleeghuizen. Minister De Jonge liet weten dat het ontvangen van meer dan één vaste bezoeker per bewoner mogelijk is vanaf 15 juni. Hiermee sluit het ministerie van VWS aan bij de adviezen van de sector voor een gefaseerde en verantwoorde openstelling van verpleeghuizen voor bezoek.

04-06-2020
Webinar Wlz zorgcontractering 2021 terug te zien (alleen voor leden)
Op 28 mei vond een webinar over de Wlz zorgcontractering 2021 plaats. Naast een schets van het Wlz-inkoopbeleid en is ingegaan op de Covid-19-beleidsregel van de NZa en de verantwoording van het kwaliteitsbudget 2020.

02-06-2020
Kijk op Covid-19: Nu met regionale cijfers
Kijk op Data, het dataplatform voor ActiZ-leden, heeft de tegel Kijk op Covid-19 uitgebreid: naast de voorspellingsmodule zijn er vanaf deze week ook regionale cijfers over de ziekenhuisopnames en overledenen per regio te vinden, en links naar belangrijke Covid-datasites. 

29-05-2020
Instructiefilmpjes RIVM
Het RIVM heeft twee instructievideo’s gemaakt over de achtergronden van de richtlijnen voor gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. De eerste video gaat over Covid-19 en de verspreiding ervan. De tweede video gaat over goed gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen door zorgmedewerkers.  

28-05-2020
Wellicht eerder dan 15 juli meer bezoek in verpleeghuizen
Meer ruimte voor verantwoord maatwerk in de bezoekregeling voor verpleeghuizen. Dat was het pleidooi van ActiZ in het Algemeen Dagblad op woensdag 27 mei. Dezelfde avond gaf minister De Jonge (VWS) aan zeker niet uit te sluiten dat bewoners van verpleeghuizen eerder dan half juli meerdere bezoekers mogen ontvangen.

28-05-2020
Zorgrobot SARA wil bij u logeren
Met de actie ‘Sara blijft slapen’ stelt Bright Cape de zorgrobot SARA een maand gratis beschikbaar op uw zorglocatie. De actie is gestart om in de Covid-19 crisis verlichting te bieden aan de ouderen en de zorgmedewerkers. 

27-05-2020
‘180 graden anders dan normaal’
In het begin van de coronacrisis is kostbare tijd verloren gegaan om rust te brengen in de care-sector. ActiZ heeft hard moeten strijden voor meer testen en een andere verdeelsleutel voor de schaarse persoonlijke beschermingsmiddelen. Dat zegt Conny Helder, bestuurslid en woordvoerder van ActiZ, in een uitgebreid kennismakingsinterview in Zorgvisie Magazine, dat deze week verscheen.

25-05-2020
Verlenging en wijziging NOW-regeling
Een werkgever die minimaal 20 procent omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij UWV voor juni, juli en augustus. Het kabinet verlengt de NOW-regeling met drie maanden. Voor zorgwerkgevers blijft van toepassing dat er andere voorliggende voorzieningen van toepassing zijn voor compensatie van omzetverlies of extra kosten als gevolg van corona. 

22-05-2020
Routekaart voor mensen met een kwetsbare gezondheid
Als leidraad voor de verdere verruiming en ontwikkeling van diverse maatregelen voor mensen met een kwetsbare gezondheid heeft het ministerie van VWS een Routekaart gepubliceerd. De uitwerking doen we als sectoren in het veld samen met VWS. 

22-05-2020
Overzicht hulpmiddelen bij uitvoering bezoekregeling
ActiZ heeft een overzicht gemaakt van hulpmiddelen die gebruikt kunnen worden bij de uitvoering van de bezoekregeling in verpleeghuizen. De opsomming is tot stand gekomen op basis van signalen vanuit leden en leveranciers. 

20-05-2020
Handreiking bezoekregeling verpleeghuizen geactualiseerd
Vanaf 25 mei kunnen verpleeghuisorganisaties weer beperkt bezoek toelaten. ActiZ, Alzheimer Nederland, LOC, NIP, V&VN, Verenso en Zorgthuisnl hebben een geactualiseerde versie van de handreiking versoepeling bezoekregeling verpleeghuiszorg gemaakt om binnen zorgorganisaties afspraken te maken hoe dit te organiseren.

20-05-2020
Handreiking ‘PBM buiten het ziekenhuis’
In bepaalde gevallen kunnen zorgmedewerkers op basis van hun professionele inzichten en ervaring beredeneerd afwijken van de uitgangspunten in de RIVM-richtlijn en toch gebruik maken van PBM. V&VN heeft een handreiking gepubliceerd die zorgprofessionals ondersteunt bij het maken van die professionele afweging.

20-05-2020
Transmissie en besmetting via ventilatiesystemen niet aangetoond
Het OMT heeft eerder deze week geoordeeld dat op basis van de huidige inzichten niet is aangetoond dat aerogene transmissie een rol speelt in de verspreiding van COVID-19. Met betrekking tot ventilatiesystemen is geoordeeld dat aanpassingen van ventilatiesystemen of instellingen niet nuttig en niet nodig is. 

19-05-2020
NZa publiceert beleidsregel voor compensatie omzetverlies en extra kosten Wlz
De NZa heeft de beleidsregel gepubliceerd op basis waarvan Wlz-zorgaanbieders gecompenseerd worden voor de omzetderving en voor de extra kosten als gevolg van corona.

15-05-2020
Tips voor professionals rond spanning in thuissituatie cliënten
Door de coronamaatregelen is iedereen nu meer thuis dan voorheen. Deze situatie kan in huishoudens waar al langer spanningen waren de situatie verergeren, of het kan een hele nieuwe dynamiek veroorzaken. VWS zet in een factsheet tips voor professionals op een rij. 

15-05-2020
Zorg in coronatijd: Rivas werkt aan versoepelde bezoekregeling
Rivas doet mee aan de landelijke proef rondom de versoepeling van de bezoekregeling. Specialist ouderengeneeskunde (SO) Laura Joosen, SO in opleiding Helen Schaap en directeur langdurige zorg Marcel van der Priem willen van de proef vooral leren hoe ze de bezoekregeling voor alle betrokken zo goed mogelijk kunnen optimaliseren. 

15-05-2020
Geen BTW op mondkapjes vanaf eind mei
Vanaf 25 mei tot in ieder geval 1 september hoeft er geen BTW op mondkapjes meer te worden betaald. Dit geldt voor alle typen mondkapjes (zowel medisch als niet-medisch) en voor alle verkopen. Mondkapjes vallen nu nog onder het normale BTW-tarief van 21%. 

Lees eerdere berichten in het nieuwsarchief

 

Dossier coronavirus voor zorgorganisaties

Het Dossier coronavirus voor zorgorganisaties wordt doorlopend geactualiseerd.

 

technologie.jpg

 

Digitaal werken en corona

 

Oplossingen tegen eenzaamheid in het verpleeghuis

technologie.jpg

 

Corona Infolijn

Werkdagen 09.00-17.00 uur