Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Congres Zorgvernieuwing in versnelling: digitale revolutie ouderen- en thuiszorg

Georganiseerd door:

ActiZ, AlzheimerNL, Vilans, WDTM, Zorgthuisnl en Zorgverzekeraars Nederland

Op 19 mei 2022 organiseren ActiZ, AlzheimerNL, Vilans, WDTM, Zorgthuisnl en Zorgverzekeraars Nederland het congres Zorgvernieuwing in versnelling.
We geven gas ons om op tijd klaar te zijn met het innoveren van de zorg. We richten ons niet alleen op tijdbesparende innovaties, maar ook op kwaliteit van leven en eigen regie van de cliënten. En op het vergroten van het werkplezier van zorgmedewerkers.

Tijdens het congres schenken we aandacht aan de noodzaak van de versnelling. Je krijgt inspiratie, mooie voorbeelden en tips and tricks. Minister Helder van Langdurige Zorg opent het congres.

We onderzoeken wat we van de Duitse ervaringen met de DiPa (Digitale Pflegeanwendungen) en DiGa kunnen leren. We gaan in op recente, innovatieve initiatieven. En we schetsen randvoorwaarden voor de vanzelfsprekende inzet van digitale zorg. Het congres wordt afgesloten met het aanbieden van het manifest Zorgvernieuwing in versnelling.

Dit congres staat niet op zichzelf, maar is de start van een reeks activiteiten die de digitale revolutie van de ouderen- en thuiszorg wil stimuleren en blijvend op de agenda wil zetten. Doet u mee?

Programma

13.00 uur: Opening door dagvoorzitter en aanjager zorgvernieuwing met Minister Helder van Langdurige Zorg
Dagvoorzitter Erwin Bleumink, lid Raad van Bestuur van Vilans opent het congres samen met ‘aanjager zorgvernieuwing’ Maarten van Rixtel, Raad van Bestuur van zorgorganisatie Sensire. Zij lichten samen het doel van het congres toe.

13.10 uur: Bankgesprek
Annet Boekelman, Lid Raad van Bestuur Mijzo, en Filippo van Hellenberg Hubar, founder en CEO van Wolk gaan in gesprek met Erwin Bleumink en Maarten van Rixtel. Over de noodzaak van de versnelling van de zorgvernieuwing en de randvoorwaarden om deze versnelling te bereiken.

13.45 uur: Wat kan Nederland leren van de Duitse DiGA en DiPA?
Thomas Hagemeijer, Healthcare lead bij TLGG Consulting (Berlijn, Duitsland). Over de terugbetaling van digitale therapieën in Duitsland, de zogenaamde ‘DiGA’ of ‘apps op recept’, dat in 2020 van kracht is geworden. Gecertificeerde digitale oplossingen kunnen worden voorgeschreven door artsen en worden vergoed. Tot nu toe zijn ruim 30 oplossingen gecertificeerd. Wat is de toegevoegde waarde van de DiGA voor het zorgstelsel? En wat moet er gebeuren om een bredere adoptie van de DiGA te realiseren? Naast DiGA’s kent Duitsland ook de DiPA, specifiek beleid afgestemd op de zorg & verpleging. Wat is het verschil tussen de twee? Wat betekent dat voor de Duitse gezondheidszorg? Tenslotte brengt Thomas Hagemeijer de strategische implicaties voor Nederland en Europa in kaart.

14.20 uur: Virtuele thuiszorg
Jantine Wilschut, adviseur Productontwikkeling en Innovatie bij Lelie Zorggroep, over digitale zorg in de wijkverpleging. In twee jaar tijd heeft Lelie zorggroep bijna 800 cliënten in de wijk voorzien van digitale zorg, naar tevredenheid van zowel cliënt, mantelzorger als medewerker. Wat zijn de succesfactoren en wat zijn de valkuilen bij de implementatie? Jantine Wilschut vertelt in deze best practice over de ervaringen van Lelie zorggroep.

14.50 uur: Korte pauze

15.30 uur: Digitale zorg vanzelfsprekend
Dr. Henk Herman Nap, themacoördinator Digitale Zorg bij Vilans, schetst in deze sessie de randvoorwaarden voor de vanzelfsprekende inzet van digitale zorg. Het is cruciaal om mensgericht te ontwerpen, te werken aan een uniforme waardebepaling met een datagedreven focus en de kennis over digitale zorg te laten stromen tussen regio's.

16.00 uur: Proof of concept, waardebepaling in de praktijk - Marieke Timmer, afdelingsmanager Care bij Zorg en Zekerheid.
Als zorglandschap staan wij de komende jaren voor een grote opdracht: dubbele vergrijzing met minder capaciteit in de zorg. We moeten onder meer kijken naar innovatieve oplossingen. Ziektekostenverzekeraars trekken vanuit Zorgverzekeraars Nederland gezamenlijk op om de hybride en digitale zorg te kunnen versnellen door middel van het Zorgtransformatiemodel. In dit model zijn verschillende fases waarin zorgkantoren samenwerken, voor zowel de Wlz als de Zvw. Binnen de Wlz is gestart met de eerste waardebepaling over slim incontinentiemateriaal. Marieke Timmer gaat u in deze sessie hierover meer vertellen.

16.00 tot 16.30 uur: Afsluiting
Onder leiding van de dagvoorzitter en de aanjager zorgvernieuwing wordt het congres afgesloten met het aanbieden van het manifest 'Zorgvernieuwing in versnelling'. Voor wie? Het congres ‘Zorgvernieuwing in versnelling’ is voor iedereen die werkt aan de innovatie van de ouderen- en thuiszorg. Bestuurders, innovatie- en ICT managers en projectleiders innovatie. Maar ook beleidsbepalers en -beïnvloeders en financiers die zich bezighouden met de ouderen- en thuiszorg.

Aanmelden Het congres ‘Zorgvernieuwing in versnelling’ vindt plaats op donderdag 19 mei 2022 tussen 13.00 en 17.00 uur en is online bij te wonen. Deelname is gratis.

De URL voor de livestream wordt met de bevestiging van de aanmelding toegestuurd.

innoveren