19 maart 2020VVT Nieuws, Werkgeverschap

Kwetsbare medewerkers en dan?

Onze leden krijgen vragen van medewerkers met een (chronische)aandoening, die bezorgd zijn of zij wel aan het werk kunnen blijven. De medewerkers voelen zich extra kwetsbaar om het coronavirus COVID-19 te krijgen.

Formeel zijn deze medewerkers niet ‘ziek’. Gezien de gezondheidsrisico’s die zij lopen is het advies met hen in gesprek te gaan en samen te kijken wat er wel mogelijk is in het eigen werk, of bijvoorbeeld op een andere plek in de organisatie of vanuit huis.
Het RIVM heeft een lijst gepubliceerd van aandoeningen die iemand kwetsbaar maken of die een zwakke gezondheid aanduiden.

In de overige situaties betekent dit dat de meeste medewerkers toch kunnen blijven werken. Dat is belangrijk om de continuïteit van zorg te kunnen blijven waarborgen. Uiteraard worden de richtlijnen van het RIVM hierin gevolgd. Bij twijfel of grote zorgen is het advies om met de betreffende medewerker in gesprek te gaan, eventueel in combinatie met de huisarts of bedrijfsarts.

Om welke medewerkers gaat het als we spreken over kwetsbaar? Wat zijn de (on-)mogelijkheden? En welke richtlijn geldt voor niet-kwetsbare medewerkers? Een aantal vragen en antwoorden op een rij.

1. Wie worden bedoeld met kwetsbare personen, of mensen met een zwakke gezondheid?

Kwetsbare mensen of mensen met een zwakke gezondheid zijn mensen die een van deze aandoeningen hebben (bron RIVM):

 • afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen;
 • chronische hartaandoeningen;
 • diabetes mellitus (suikerziekte);
 • ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie;
 • verminderde weerstand tegen infecties:
  - door medicatie voor auto-immuunziekten,
  - na orgaantransplantatie,
  - bij hematologische aandoeningen (bloedziekten),
  - bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is,
  - bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten;
  - bij een hiv humaan immunodeficientievirus -infectie in overleg met de behandelaar.

Werknemers die zwanger zijn behoren niet tot de risicogroep. Het verdient aanbeveling om wel met hen in gesprek te gaan over hun zorgen en over de mogelijkheden om het werk te blijven doen. In gesprek gaan en maatwerk toepassen geldt ook voor werknemers die zelf niet tot de risicogroep behoren maar die wel gezinsleden hebben die tot die doelgroep behoren.

2. Is de werkgever verplicht om de medewerker, die behoort tot de risicogroep kwetsbare mensen of mensen met een zwakke gezondheid, ander werk aan te bieden of thuis te laten werken of mag de werknemer zijn eigen werk blijven doen?

De werkgever is niet verplicht om de werknemer, die tot de risicogroep kwetsbare mensen of mensen met een zwakke gezondheid behoort, preventief ander werk aan te bieden of thuis te laten werken. De werknemer kan zijn eigen werk blijven doen. ActiZ adviseert om als de werknemer, die tot de risicogroep kwetsbare mensen of mensen met een zwakke gezondheid behoort, vragen heeft, met hem in gesprek te gaan over zijn zorgen en over de mogelijkheden om het eigen werk of ander werk te blijven doen.

3. Wat is het algemene advies voor zorgverleners die niet onder de kwetsbare risicogroep vallen?

Als zorgverleners milde klachten hebben (verkoudheid EN/OF hoesten), maar niet in een risicogebied in het buitenland zijn geweest en geen contact hebben gehad met een bewezen coronapatiënt, dan kunnen zij gewoon komen werken. Zorgverleners die geen verkoudheidsklachten of koorts hebben of hoesten maar die wel in een risicogebied zijn geweest of wel in aanraking met een coronapatiënt, kunnen ook gewoon komen werken (Bron RIVM).

4. Wanneer moeten zorgverleners zich ziekmelden en thuisblijven?

Zorgverleners die in een risicogebied in het buitenland zijn geweest of in contact zijn geweest met een coronapatiënt en verkoudheidsklachten hebben OF hoesten, moeten zich ziekmelden en thuisblijven. Zorgverleners die niet in een risicogebied in het buitenland zijn geweest of niet in aanraking zijn geweest met een coronapatiënt maar wel verkoudheidsklachten hebben EN/OF hoesten EN koorts hebben (> 38 graden), moeten zich ziekmelden en thuisblijven.

Hier op de website van RIVM vindt u de richtlijnen.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
caoinfolijnV_M_4

Cao info voor leden
Snel antwoord op uw cao vraag? Kijk op www.caoinfo.nl en vind uw antwoord in de toelichting bij het cao artikel.
Cao info adviseurs: mr. Viviana Contreras Salazar en mr. Marina de Voogdt

Laatste nieuws