nieuws

01 augustus 2019VVT Nieuws, Zorg

Evaluatie Beleidsregel experiment bekostiging verpleging en verzorging

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voert onderzoek uit naar een nieuwe bekostiging voor de wijkverpleging. Een belangrijk onderdeel daarvan is de evaluatie van de Beleidsregel Experiment bekostiging verpleging en verzorging (BR/REG-19144). Vanaf 2016 hebben zorgaanbieders en verzekeraars hierdoor de ruimte om prestaties met een vrij tarief, inhoud en tijdsduur af te spreken. Onder de beleidsregel valt een integraal uur tarief, maar ook een vast bedrag per cliënt per week of maand.

Neem deel aan de evaluatie

Wilt u deelnemen aan de evaluatie door een vragenlijst in te vullen, klik hier. Met het invullen van de vragenlijst draagt u bij aan een nieuwe bekostiging die goed aansluit bij de praktijk van de wijkverpleging. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5-10 minuten. Uw antwoorden worden geanonimiseerd verwerkt.

De resultaten tellen mee

De beleidsregel is afgesproken voor een periode van 5 jaar en loopt per 1-1-2021 af, er wordt mede om die reden nu geëvalueerd. De NZa vraagt met de vragenlijst zorgaanbieders die actief zijn in de wijkverpleging naar hun ervaringen met dit experiment. De vragenlijst is zowel gericht op aanbieders die afspraken hebben gemaakt die vallen onder de beleidsregels experimentele bekostiging als aanbieders die onder de reguliere beleidsregel afspraken hebben gemaakt. De resultaten van de evaluatie zullen worden gebruikt bij de opzet van een nieuwe bekostiging voor de wijkverpleging of om de huidige bekostiging aan te passen.  

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Erik Reus

Laatste nieuws