nieuws

31 juli 2019Financiering, Kwaliteit, VVT Nieuws

Addendum Langdurige Zorg Thuis en Wlz-inkoopgesprekken

Zorgkantoren besteden in het kader van de inkoopgesprekken aandacht aan de vereisten van het Addendum Langdurige Zorg Thuis met Wlz-indicatie. Volgens dit Addendum moeten zorgorganisaties die deze zorg leveren, voor 1 juli 2019 op bij hen passende en toegankelijke manier openbaar gemaakt hebben hoe zij invulling geven aan de verschillende eisen uit het addendum.

Addendum

Het addendum is eind 2018 door partijen vastgesteld en gepubliceerd door het Zorginstituut. De tijdelijke basis voor het addendum met betrekking op langdurige zorg thuis met een Wlz-indicatie is het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. De relevante vereisten uit het kwaliteitskader verpleeghuiszorg zijn overgenomen in dit addendum. Daarnaast is een aantal specifieke vereisten geformuleerd.

Zie ook eerdere ActiZ-berichtgeving

ActiZ-hulpmiddel voor zorgorganisaties

Als hulpmiddel voor de leden heeft ActiZ een Inventarisatietabel gemaakt. Hierin kunt u per vereiste uit het addendum voor uzelf aangeven hoe en waar u aan kunt tonen dat uw organisatie aan dat vereiste voldoet: in/met zorgplan(bespreking); in kwaliteitsplan/verslag; of elders.

Reikwijdte addendum en leveringsvormen

Langdurige zorg thuis met een Wlz-indicatie betreft alle Wlz-zorg in de thuissituatie (V&V ZZP 4 t/m 10), met of zonder behandeling, voor zover niet geclusterd geleverd.

Dergelijke Wlz-zorg thuis kan in verschillende leveringsvormen geleverd worden, namelijk: volledig pakket thuis (vpt), modulair pakket thuis (mpt) en persoonsgebonden budget (pgb). Alle drie deze leveringsvormen of de combinatie van deze leveringsvormen vallen onder de reikwijdte van het addendum voor zover die niet wordt aangeboden in directe samenhang met intramurale Wlz-zorg.

Wanneer intramuraal de zorg niet direct beschikbaar is voor de cliënt, dan ontvangt de cliënt vaak overbruggingszorg in de thuissituatie. Deze overbruggingszorg valt dan ook onder de reikwijdte van dit addendum. Zie voor meer informatie hierover het addendum.

Multidisciplinaire zorg, verantwoord geleverd

Kern van het addendum is dat de veelal multidisciplinaire zorg ook in de thuissituatie op verantwoorde wijze geleverd moet worden. In de afstemming tussen zorgprofessionals, zorgorganisaties en informeel netwerk van de cliënt moeten er in ieder geval afspraken gemaakt worden over de borging van het 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht, de rol van de mantelzorger(s), en de afstemming/samenwerking in de wijk met andere zorgprofessionals. Er moet dus ook specifiek aandacht van zorgprofessionals en zorgorganisaties zijn voor verantwoord thuis wonen. Het addendum formuleert vereisten die hieraan een bijdrage kunnen leveren.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
FH.PNG

Laatste nieuws