zorg

6

netwerk

GRZ-netwerk voor discussie en kennisuitwisseling over geriatrische revalidatiezorg (alleen voor leden)

21 jun 2019|VVT Nieuws

Vereenvoudiging hulpmiddelenzorg voor cliënten in een Wlz-instelling

Per 2020 vindt er een wijziging plaats in de hulpmiddelenzorg voor cliënten in een Wlz-instelling. Dit betreft de mobiliteitshulpmiddelen...

20 jun 2019|Financiering

Input voor Beleidsregels Wlz Indicatiestelling 2020

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) treft voorbereidingen voor de vaststelling van de nieuwe Beleidsregels voor de Wlz indicatiestelling voor 2020....

contactpersoon

Er zijn geen onderwerpen gevonden.