nieuws

24 mei 2019VVT Nieuws

Marktdag GRZ - ELV - GZSP Regionale coördinatie

Vrijdag 28 juni organiseren ActiZ, ZN en de NZa gezamenlijk een landelijke marktdag over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale coördinatiefuncties en GRZ, ELV en GZSP. Het programma zal ingevuld worden door de verschillende veldpartijen. Dit betekent dat naast ActiZ, zorgverzekeraars, ministerie van VWS en de NZa u bijpraten over de beeldvorming op het gebied van toekomstige financiering, wet- en regelgeving en mogelijkheden voor innovatie. Naast een plenair deel zal er tijd zijn voor interactieve workshops op bovengenoemde thema’s en zullen zorgverzekeraars en aanbieders gezamenlijk presentaties geven over lopende experimenten en startende proeftuinen.

Header definitief.png

Schakels in de zorgketen

Geriatrische revalidatiezorg (GRZ), het eerstelijnsverblijf (ELV), maar ook geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP), (voorheen aanvullende geneeskundige zorg (AGZ), zijn belangrijke schakels in de zorgketen die bijdragen aan het langer thuis wonen van kwetsbare mensen. Dit vraagt om snel, flexibel en op het juiste moment in kunnen zetten van de benodigde zorg en behandeling thuis, in ambulante vorm of als tijdelijke opname om daarmee onnodige instroom naar duurdere zorg te voorkomen. Ook ziekenhuizen doen een toenemend beroep op de VVT om complexe clientgroepen zo spoedig mogelijk te revalideren of te stabiliseren voordat iemand terug kan keren naar huis. Triage en regionale coördinatie, maar ook inhoudelijke profilering en doorontwikkeling van de drie zorgvormen is essentieel om te alle tijden de Juiste Zorg op de Juiste Plek te kunnen bieden.

Deelname

Wij nodigen directeuren/managers/beleidsontwikkelaars kortdurende zorg van harte uit om deel te nemen aan deze bijeenkomst.

Locatie: Hotel theater Figi in Zeist
Tijdstip: 10:00-16:00 uur
Maximaal 2 deelnemers per organisatie

Het definitieve programma ontvangt u uiterlijk 1 week voorafgaand aan de marktdag. U kunt zich t/m 20 juni hier aanmelden. Graag tot 28 juni!

Mocht u vragen hebben over bovenstaande informatie, dan kunt u contact opnemen met Kelly Schroeder, Beleidsadviseur Revalidatie & Herstel, k.schroeder@actiz.nl/085-0772038.

Revalidatie & Herstel special ActiZ

In aanloop naar de marktdag zal ActiZ begin juni een Revalidatie & Herstel nieuwsbrief via het ActiZ platform publiceren. Wij vragen u de ActiZ mailing in de gaten te houden.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Kelly Schroeder

Laatste nieuws