nieuws

08 januari 2019Kwaliteit, VVT Nieuws

Open consultatie Informatiestandaard Medicatieproces

De open consultatie gaat om een nieuwe versie van de Informatiestandaard Medicatieproces die invulling geeft aan de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’. De open consultatie loopt t/m 1 feb 2019. Iedereen kan reageren. Deze richtlijn en informatiestandaard gaat ook voor onze sector gelden.

Hoe kunt u reageren?

U kunt tot 1 februari 2019 uw reactie mailen naar: openconsultatiesinformatieberaadzorg@minvws.nl. Reacties komen beschikbaar op de website van het Informatieberaad. Voor aanvullende informatie zie hier naar de Informatiestandaard Medicatieproces (MP9.0.x).

Doel informatiestandaard

Jaarlijks belanden zo’n 27.000 patiënten in het ziekenhuis vanwege onnodige medicatiefouten. Om dit te voorkomen is goede elektronische vastlegging en uitwisseling van medicatiegegevens tussen zorgverleners en de patiënt essentieel. Het programma Medicatieproces heeft daarom een nieuwe informatiestandaard Medicatieproces (MP 9.0.x) ontwikkeld. Deze standaard wordt op dit moment getest in Proof of Concepts (PoC’s) en pilots. Daarnaast kan iedereen die wil meedenken reageren op deze open consultatie.

Standaard Medicatieproces geeft invulling aan de Richtlijn Medicatiegegevens in de keten

De informatiestandaard Medicatieproces geeft invulling aan de richtlijn "Overdracht van medicatiegegevens in de keten" die op dit moment door de zorgbrede partijen wordt herzien (herziening richtlijn medicatieoverdracht).

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Annemiek Mulder

Annemiek Mulder

Laatste nieuws