nieuws

06 november 2018VVT Nieuws, Wonen

Herinnering: Verkenning naar de inzet van technologie in verpleeghuizen

Vorige week is een vragenlijst uitgezet t.b.v. een verkenning naar de stand van zaken van het gebruik van technologie in verpleeghuizen. De verkenning draagt bij aan de beweging om de inzet van zinvolle technologie in de verpleeghuiszorg te ondersteunen en is onderdeel van het programmaplan ‘Thuis in het Verpleeghuis’. ActiZ nodigt alle bestuurders van verpleeghuizen van harte uit deel te nemen aan deze verkenning.

Technologie kan bijdragen aan een betere kwaliteit van zorg en een efficiëntere organisatie van werkprocessen. Ook kan technologie het gevoel van veiligheid bij bewoners vergroten en verwanten en mantelzorgers beter bij de zorg betrekken. ActiZ heeft – samen met ZN, NCZ, Zorgthuis.nl, ZN en V&VN - bijgedragen aan de totstandkoming van deze verkenning.

Doel van de verkenning

    • Een sector breed beeld (foto) krijgen van het gebruik van technologie in de verpleeghuiszorg.
    • Inzicht geven in de effecten en ervaringen van ingezette technologieën voor zowel de cliënt, de medewerker als de organisatie.
    • Een beeld krijgen van de overwegingen en ervaringen van zorgaanbieders om (wel of niet) in het gebruik van technologie te investeren en de wijze waarop medewerkers en cliënten hierbij betrokken worden.
    • Aanknopingspunten bieden voor individuele organisaties om op een zinvolle wijze gebruik te maken van technologie de verpleeghuiszorg.  

Waardevolle informatie

De (tussen)resultaten van dit onderzoek worden gedeeld in een online omgeving. In deze omgeving worden online brainstorms gefaciliteerd, inzichten en documenten gedeeld en deelnemers kunnen reageren op de resultaten. Zo kunnen zij een (actieve) rol spelen in het verkenning.

Onderdeel van de community is een benchmarkmodule. Dit biedt spiegelinformatie waarmee uw organisatie in één oogopslag de scores op belangrijke thema’s ziet én hoe u scoort ten opzichte van andere organisaties. Dit inzicht biedt waardevolle informatie voor uw organisatie. ActiZ zal de uitkomsten gebruiken om leden (indien nodig) passend te ondersteunen.

De uitkomsten van de verkenning worden door het ministerie van VWS (geanonimiseerd) gebruikt om verder invulling te geven aan haar beleid ter stimulering van het gebruik van technologie in de verpleeghuissector.

Onderzoek onder medewerkers en cliënten

Ook het perspectief van medewerkers en cliënten vormt een belangrijk onderdeel in de verkenning. Daarom is u gevraagd een vragenlijst door te sturen naar vertegenwoordigers van cliënten (centrale) cliëntenraad en werknemers (OR of VAR).

Vragen

Indien u vragen heeft over de vragenlijst kunt u contact opnemen met Bas Schulten -Jester Strategy, b.schulten@jester.nl, 06-46100151.

Voor vragen over de verkenning kunt u terecht bij Henny Mulders - ActiZ (h.mulders@actiz.nl,  06-25034256).

Alvast hartelijke dank voor uw deelname aan het onderzoek!

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
1-DSC_0443

Laatste nieuws