nieuws

12 maart 2018VVT Nieuws

Hard aan het werk voor werken in de zorg

“We zijn al zeker een jaar hard aan de slag met het personeelstekort in de zorg, maar het is een hardnekkig probleem en we lossen dat morgen niet op”, aldus Jacqueline Joppe, vice-voorzitter van ActiZ, op NPO Radio 1 vanochtend. Luister het interview terug (vanaf minuut 6.00) 

Het vandaag gepubliceerde UWV-onderzoek laat zien dat het tekort aan verzorgenden en verpleegkundigen de afgelopen tijd fors is toegenomen en de komende jaren alleen maar verder oploopt.

Zorgorganisaties zijn zowel in hun regio als in hun eigen organisatie druk bezig om hun vacatures te vervullen. Dit begint al met studenten in een vroeg stadium een realistische beeld geven van de ouderenzorg, speciale trajecten voor zij-instromers en in samenwerking met gemeenten, scholen en UWV werklozen naar een baan in de zorg begeleiden. Ook ontstaan er nieuwe functies, zoals huiskamerbegeleiders. 

“We hebben goed opgeleide mensen hard nodig, maar die hoeven niet allemaal op HBO-niveau te zijn. Nu al ondersteunen we zo’n 270.000 mensen thuis en dat aantal zal de komende jaren alleen maar toenemen. Voor de kortere termijn ligt het voor de hand om medewerkers slimmer op te leiden, te kiezen voor een andere mix van personeel en om de uitstroom te beperken via betere of andere arbeidsvoorwaarden”, aldus Joppe. 

ActiZ roept de financiers van de zorg, waaronder de zorgverzekeraars en gemeenten, nadrukkelijk op om hieraan bij te dragen, mede tegen de achtergrond van de lopende Arbeidsmarktagenda 2023 ‘Aan het werk voor ouderen'.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie

Laatste nieuws