nieuws

08 maart 2018VVT Nieuws

Zelfscan i-Sociaal Domein beschikbaar voor zorgaanbieders

Wat kunt u zelf doen om administratieve lasten in het sociaal domein te beperken?

In hoeverre past uw organisatie de i-Sociaal Domein standaarden al toe? En hoe consistent gebeurt dit? Zijn er mogelijkheden voor uw organisatie om nog meer administratieve lasten te vermijden? Hier komt u achter door de Zelfscan Aanbieder I-SD Standaarden in te vullen.

Standaarden i-Sociaal domein

Aanbieders en gemeenten kunnen hun administratieve lasten in het sociaal domein beperken door met landelijke standaarden te werken voor de onderlinge informatie-uitwisseling. Deze standaarden zijn de afgelopen twee jaar ontwikkeld door het programma i-Sociaal Domein. Het gebruik van de standaarden bespaart kosten, zeker in situaties waar aanbieders met meer dan één gemeente samenwerken.

Gebruik van de zelfscan

De Zelfscan Aanbieder i-SD Standaarden geeft inzicht in de interne processen van uw organisatie en maakt inzichtelijk of de verschillende standaarden consistent worden toegepast. Het gaat om de gegevensuitwisseling op basis van berichtenstandaarden iWmo en iJw, maar ook om de afspraken over de financiële controle achteraf.

Met behulp van de zelfscan kunt u ook de planning inzichtelijk maken van de onderdelen die u nog kunt verbeteren.

Gesprek tussen gemeente en aanbieder

Alleen als zowel de aanbieder als de gemeente de standaarden en voorzieningen consistent toepassen, kunnen beide partijen optimaal profiteren van de voordelen van de standaardisatie.

Als uw organisatie nog niet alle standaarden gebruikt, is het belangrijk om met de gemeenten te delen hoe ver uw organisatie is met het implementeren ervan. Ook is het belangrijk om met gemeenten te bespreken wat uw planning is om de standaarden volledig te hebben geïmplementeerd. Omgekeerd, kunt u de uitkomsten van de Zelfscan ook gebruiken in gesprekken met gemeenten die zelf nog niet alle landelijke standaarden en voorzieningen gebruiken.

 

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
1-DSC_0862

Laatste nieuws