nieuws

28 juni 2016VVT Nieuws

Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (ova) 2016/2017

financiering financieel budget ActiZ

Enige tijd geleden heeft het CPB het Centraal Economisch Plan 2015 (CEP 2016) gepubliceerd. Op basis van de gegevens van het CEP kan het definitieve ova percentage 2016 worden berekend en kan tevens een eerste raming voor de ova 2017 worden gemaakt.

Onderstaand vindt u de cijfers.

 Definitieve ova 2016

 Contractloonontwikkeling  1,50% 
 Incidenteel  0,00%
 Werkgeverslasten sociale verzekeringen en pensioen  0,24%
 Totaal  1,74%

Het cijfer voor de ontwikkeling van het incidenteel is op grond van het Zorgakkoord voor de periode 2014-2017 op nul  gesteld. Met het Zorgakkoord zijn twee zaken geregeld. In de eerste plaats is het  ova-convenant in stand gebleven, dit terwijl in het regeerakkoord nog werd gesproken over opschorting van dit convenant. In de tweede plaats is een bijdrage geleverd aan het aanpassen van de oorspronkelijke maatregelen van het kabinet inzake de langdurige zorg.

Eerste voorlopige raming ova 2017
Op basis van het CEP kan ook een eerste raming van de ova 2017 worden gemaakt.. De raming dient met alle voorzichtigheid te worden gebruikt omdat de gegevens in de loop van 2016 en begin 2017 nog aanmerkelijk kunnen wijzigen. In september van dit jaar zullen wij aan de hand van nieuwe CPB cijfers nieuwe ramingen opstellen. In maart 2017 volgt de definitieve berekening van de ova 2016. 

Eerste raming ova 2017

Contractloonontwikkeling  1,70% 
 Incidenteel  0,00%
 Werkgeverslasten sociale verzekeringen en pensioen  -/- 0,16%
 Totaal 1,54%

Voor vragen over de ova / het ova-convenant kunt u contact opnemen met Dick Voortman.