nieuws

beroepscompetentieprofielen-ig-mbo-verpleegkundige
19 april 2016VVT Nieuws

Nieuwe beroepscompetentieprofielen mbo-verpleegkundige en verzorgende-IG

De beroepscompetentieprofielen (BCP’s) voor Verzorgende IG en MBO verpleegkundige in de VVT zijn herzien. Hierdoor zijn ze up to date na de transitie en ondersteunen ze de deskundigheidsbevordering van de zittende medewerkers en de aansluiting van het onderwijs op ons werkveld. Er is aandacht voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid, aspecten van het langer thuis blijven wonen en complexere zorg, en technologische ontwikkelingen.

De sociale partners hebben opdracht gegeven om de beroepscompetentieprofielen voor de mbo-verpleegkundige en de verzorgende-IG te herzien en aan te passen aan de huidige en toekomstige situatie in de VVT. De profielen zijn inmiddels ook gelegitimeerd en worden aangeboden aan Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) met het verzoek de kwalificatiedossiers hierop aan te passen.

De vernieuwde BCP’s beschrijven, in het licht van de transities in de zorg, een aantal nieuwe aspecten van het werk.

Technologische ontwikkelingen
Een duidelijke trend in het werk is de toepassing van e-health, hulpmiddelen bij zelfmanagement, zorg op afstand en andere technologische (ict) ontwikkelingen. Enerzijds is sprake van vernieuwingen die direct ingrijpen in het zorgproces, anderzijds van vernieuwingen die planning en verantwoording vergemakkelijken. Beide ontwikkelingen hebben invloed op de gevraagde competenties van verzorgenden en verplegenden.

Ondersteunen zelfredzaamheid
Veel van de inzet van de vp4 en vz-ig is erop gericht om de cliënt zelfredzamer te maken en het informele netwerk te coachen en ondersteunen. In het beroepscompetentieprofiel wordt dit doel nu ook expliciet vermeld en uitgewerkt.

Daarnaast wordt er meer gevraagd van geriatrische revalidatiezorg doordat men langer thuis blijft wonen en er vaker sprake is van comorbiditeit bij patiënten. Bovendien krijgen zorgvragers te maken met de verschillende wetgeving en consequenties in bekostiging. Hierdoor moeten verzorgenden IG en verpleegkundigen meer dan voorheen goede voorlichting kunnen geven of tijdig andere professionals inschakelen. Ook deze ontwikkelingen worden nader geëxpliciteerd in het herziene BCP.

Verschil beroepscompetentieprofiel en beroepsprofiel
De beroepsprofielen zijn in opdracht van het ministerie van VWS opgesteld en worden beheerd door de beroepsvereniging V&VN. De beroepsprofielen zijn niet domeinspecifiek opgesteld en bevatten de kern van het beroep over alle branches heen.

De beroepscompetentieprofielen zijn opgesteld door, en eigendom van sociale partners (werkgevers en werknemers) Deze zijn wel branchespecifiek en bevatten daarom veel gedetailleerdere informatie die specifiek kan zijn per branche. De beroepscompetentieprofielen zijn in de WEB (Wet Educatie Beroepsonderwijs) aangewezen als basisdocumenten voor de kwalificatiedossiers waarop het mbo-onderwijs is gebaseerd.

 

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie

Laatste nieuws

1-DSC_0963

Margriet Snellen